image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Regulamin Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, zgoda na przejęcie wiat przystankowych w 14 gminach oraz pieniądze na ogłoszenie przetargu dotyczącego opracowania koncepcji velostrady. To uchwały podjęte podczas XIX sesji Zgromadzenia Metropolii.

XIX sesja Zgromadzenia Metropolii odbyła się 17 września (wtorek) w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Tychach.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki: >> czytaj więcej <<

14 gmin przekaże wiaty przystankowe: >> czytaj więcej <<

Pieniądze na opracowanie koncepcji velostrady, czyli autostrady dla rowerów

Zgromadzenie wyraziło zgodę na dokonanie zmian w tegorocznym budżecie GZM, co pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji velostrady, czyli autostrady dla rowerów.

Postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w tym roku. Będzie to rozwinięcie opracowanego w ubiegłym roku studium tras rowerowych.

Zadaniem wykonawcy, który wygra to postępowanie, będzie opracowanie, szczegółowego wariantu przebiegu trasy, która połączy miasta, znajdujące się we wschodniej części GZM: od Dąbrowy Górniczej do Katowic.

Projekty uchwał oraz porządek obrad dostępne są >> tutaj <<

Zapis transmisji dostępny >> tutaj <<

Autopoprawki oraz uchwały wprowadzone do porządku obrad: