image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zakończyło się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego. Wzięło w nim udział 6514 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy zdecydowali, że 3,6 mln zł zostanie przeznaczonych w przyszłym roku na projekt „Podlesie Pełne Życia”. Dąbrowianie przyznali temu projektowi łącznie 8190 punktów.

Drugie miejsce z 7046 punktami zajął projekt „Tężnia Solankowa w Parku Hallera”, a trzecie z wynikiem 4523 punkty przypadło projektowi „Zakup i wyposażenie nowego specjalistycznego samochodu do przewozów psów ratowniczych dla jednostki ratowniczo-poszukiwawczej OSP Okradzionów”. Ponieważ zwycięski projekt został wyceniony na całą kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski, w konsekwencji tylko on zostanie zrealizowany w roku 2020.

− Gratuluję inicjatorce zwycięskiego projektu. Cieszę się z każdego przejawu zaangażowania mieszkańców! Dlatego autorom pozostałych pomysłów, które nie wygrały w tym roku, chcę powiedzieć − nie traćcie ducha swojej aktywności. Budżet Obywatelski to nie jedyna forma realizacji pomysłów mieszkańców, jaką mamy w naszym mieście – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Zwycięski projekt zakłada rewitalizację „Parku Podlesie” na terenie od dawnej strzelnicy sportowej do ulicy Laski i Myśliwskiej. Park ma mieć charakter rekreacyjno-kulturalny, jednak o jego finalnym kształcie zadecydują mieszkańcy, którzy zaangażują się w konsultacje społeczne. W trakcie dyskusji zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania tej przestrzeni. – Pomysł zakłada, że w parku zostaną przebudowane ścieżki, odnowione będzie boisko do siatkówki i koszykówki, doposażony plac zabaw i odbudowana scena wraz z zadaszeniem. Wzdłuż ulicy Podlesie, pod lasem zostanie wybudowana ścieżka dla rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i spacerowiczów, która będzie naturalnym przedłużeniem utwardzonych, leśnych ścieżek rowerowych i biegowych – o pomyśle opowiada Sylwia Szałwińska, autorka zwycięskiego projektu.

− Wszystkie te prace poprzedzi stworzenie spójnej koncepcji architektonicznej obszaru od terenów dawnej strzelnicy sportowej, poprzez Park Podlesie, aż do ulicy Myśliwskiej i Laski. Koncepcja zostanie wypracowana z ekspertami i mieszkańcami w ramach przewidzianych w projekcie konsultacji społecznych. Na tej podstawie zostaną przeprowadzone dalsze prace, w tym rewitalizacja parku – wyjaśnia pomysłodawczyni projektu.

Koszt prac związanych z przygotowaniem koncepcji wraz z konsultacjami to 190 000 zł, pozostała kwota 3 410 000 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu wypracowanego przez mieszkańców z projektantami.

− Dziękujemy autorom projektów oraz wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy. Zapraszamy osoby mające uwagi i pomysły, jak ulepszyć procedurę Budżetu Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej do śledzenia naszej strony, na której będziemy udostępniać informacje o warsztatach ewaluacyjnych – zapowiada Agnieszka Sienkiewicz, z Zespołu ds. Partycypacji i Konsultacji, Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego trwało od 9 do 15 września. Mieszkańcy mogli oddawać głosy tylko drogą elektroniczną. Osoby nieposiadające dostępu do Internetu miały jednak możliwość zagłosowania w jednym z 16 punktów na terenie całego miasta. Dużym zainteresowaniem cieszył się mobilny punkt do głosowania podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych w Parku Hallera, który odbył się w sobotę 14 września.