image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ksiądz Jerzy Dzierżanowski oraz Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom to tegoroczni laureaci Nagrody „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy. Nagroda ta jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.

Co roku nagroda „Ostoja Pokoju” imienia Matki Ewy jest przyznawana przez przedstawicieli Samorządu Województwa Śląskiego, Samorządu Województwa Opolskiego, Gminy Bytom, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu – Miechowicach.

Członkowie Kapituły postanowili przyznać dwie statuetki Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. W kategorii indywidualnej księdzu Jerzemu Dzierżanowskiemu, a w kategorii podmiot zbiorowy Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Bytom.

Ksiądz Jerzy w ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu odpowiedzialny jest za funkcjonowanie trzech Instytucji: Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego oraz Domu Matki i Dziecka w Opolu. Jest kapelanem więziennym, członkiem Rady do spraw Rodziny przy Województwie Opolskim, pełni funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. W oparciu o autorski program prowadzi zajęcia dla przyszłych małżeństw oraz szkołę rodziców.

Związek Harcerstwa Polskiego w Bytomiu obchodzi w tym roku stulecie swego powstania i przez wszystkie te lata czynnie zaangażowany był w działalność społeczno-kulturalno-oświatową na rzecz dzieci i młodzieży. Szerzenie idei braterstwa i pomocy drugiemu człowiekowi nawiązują do idei szerzonych przez Matkę Ewę. 

Laureaci odebrali statuetki z rąk księdza biskupa Mariana Niemca oraz Mariusza Wołosza, prezydenta Bytomia.

Uroczystości towarzyszył koncert z cyklu „Muzyka w starych kościołach Miechowic”. Zgromadzeni usłyszeli recital organowy w wykonaniu profesor Władysław Szymański, rektora katowickiej Akademii Muzycznej.