image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ulice Mochnackiego, Wojciechowskiego, Musialika, Reptowska, Świętej Elżbiety oraz Szyby Rycerskie. To drogi, które w najbliższym czasie zostaną przebudowane. Pierwsze roboty już ruszyły na ul. Mochnackiego w Szombierkach i Reptowskiej w Miechowicach.

Bardzo się cieszę, że rozpoczynają się pierwsze prace, które mają na celu przebudowę aż sześciu ulic w Bytomiu. Dzięki tym inwestycjom nie tylko poprawi się jakość stanu tych dróg. Zwiększy się z pewnością również komfort jazdy oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że na przebudowę sześciu dróg w Bytomiu nasze miasto pozyskało kilka milionów zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Na pięć ulic: Mochnackiego, Reptowską, Musialika, Świętej Elżbiety i Szyby Rycerskie kwota dofinansowania z FDS wynosi 50%, zaś w przypadku przebudowy ul. Wojciechowskiego to aż 80% kwoty dofinansowania. Warto podkreślić, że na część dróg zakończone zostały już postępowania przetargowe i podpisano umowy. Pierwsze prace ruszyły już na ul. Mochnackiego i Reptowskiej, zaś na ul. Wojciechowskiego i Musialika kierowcy muszą się spodziewać w najbliższym czasie utrudnień drogowych. W przypadku przebudowy ulic Świętej Elżbiety i Szyby Rycerskie nie zostały jeszcze rozstrzygnięte postępowania przetargowe.

Przebudowa ul. Reptowskiej /Miechowice/ obejmować będzie remont odcinka drogi od ul. Wolnego do ul. Bławatkowej wraz z lewostronnym chodnikiem, zieleńcem oraz regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego. Na Stroszku przebudowana zostanie ul. Wojciechowskiego, gdzie oprócz drogi oraz chodników, wykonana zostanie również przebudowa zatoki autobusowej, miejsc postojowych oraz terenów zielonych i urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Na Bobrku przebudowana zostanie ul. Świętej Elżbiety – odcinek drogi od ul. Konstytucji do ul. Worpie, chodniki, zieleńce oraz regulacja urządzeń sieci podziemnej. Z kolei w Łagiewnikach przebudowę czeka odcinek ul. Szyby Rycerskie wraz z przebudową chodnika i regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego. Przebudowana zostanie również ul. Mochnackiego w Szombierkach na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Karpackiej. Tam wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni oraz regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Ostatnią z sześciu przebudowywanych dróg będzie ulica Musialika /Śródmieście/, gdzie przebudowana ma zostać nie tylko jezdnia, ale zjazdy, część chodników oraz regulacja urządzeń sieci podziemnej, pojawią się także nowe przejścia dla pieszych – m.in. dwa w rejonie nowego skate parku, żeby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, która chętnie odwiedzają to miejsce. W rejonie promenady zbudowane zostaną także progi zwalniające.

Warto podkreślić, że tylko przebudowa czterech ulic: Mochnackiego, Reptowskiej, Wojciechowskiego i Musialika będzie kosztować łącznie prawie 3,5 mln zł, z czego 2,2 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku ul. Świętej Elżbiety i Szyby Rycerskie dofinansowanie będzie znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na realizację robót drogowych.