image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Szkolenia, spotkania z doradcami zawodowymi i płatne staże zawodowe czekają na 60 osób, w ramach projektu „Aktywizacja”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczęła się rekrutacja do projektu.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców Bytomia i Radzionkowa z obszaru rewitalizacji (ale mogą zgłaszać się także osoby spoza tego obszaru), które: mają więcej niż 18 lat, niskie kwalifikacje zawodowe, są bezrobotne i korzystają z pomocy społecznej.

Zostaną oni objęci wsparciem psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i pośrednika pracy, którzy pomogą dobrać im kursy zawodowe w zależności od predyspozycji i zainteresowań, a także aktualnych potrzeb rynku pracy (m.in. kosmetyczne, operatorów wózków widłowych, komputerowe). Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu. Dla 50 uczestników przygotowano trzymiesięczne, płatne staże zawodowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom przyznawane są stypendia szkoleniowe i stażowe. Dodatkowo zwracane są im także koszty dojazdu na zajęcia. Organizatorzy szkoleń zapewniają materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie i catering. Więcej informacji, a także dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki.