image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W październiku na drodze krajowej nr 86, w rejonie skrzyżowania ul. Jasnej w Sarnowie, pojawił się fotoradar, który powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

O montaż urządzenia władze samorządowe Psar starały się już od 2015 roku. Wnioski i prośby o zamontowanie fotoradaru kierowano do Inspekcji Transportu Drogowego. Wielokrotnie wskazywano, że miejscem szczególnie niebezpiecznym dla pieszych jest skrzyżowanie ul. Jasnej, gdzie dochodziło do dużej liczby potrąceń pieszych.

– Tylko w ciągu ostatnich 9 miesięcy na śląskich drogach w wypadkach związanych z niedostosowaniem prędkości i niezachowaniem bezpiecznej odległości zginęły 33 osoby a 685 odniosło obrażenia. Niestety w tej niechlubnej statystyce czołowe miejsce zajmuje Droga Krajowa nr 86 przebiegająca również przez gminę Psary – mówi Robert Piwowarczyk, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. – Jak wynika z pomiaru, wykonanego w 2015 roku na zlecenie GDDKiA, codziennie na odcinku od Wojkowic Kościelnych do Będzina przemieszcza się od 26 000 do 37 000 pojazdów. Oczywiście w kolejnych latach odnotowano wzrost natężenia ruchu na tej drodze. Przy takiej ilości samochodów błędy uczestników ruchu drogowego, czy wręcz brak odpowiedzialności, jak to ma miejsce w przypadkach związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, zbierają tragiczne żniwa. Niestety do takich niebezpiecznych miejsc należy również odcinek DK 86 w Sarnowie w rejonie skrzyżowania z ul. Jasną. W ostatnich 9 latach, tyko na prawie kilometrowym odcinku tej drogi, miało miejsce 12 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 8 zostało rannych. Po ostatnim tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce 10 listopada 2018 roku na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jasną wspólnie z GDDKiA O/Katowice udało się zmienić doświetlenie przejścia dla pieszych oraz umieścić jego dodatkowe oznakowanie. Trzeba jednak zaznaczyć, że najistotniejszym elementem wpływającym na skuteczne ograniczenie prędkości kierujących jest zastosowanie urządzenia do samoczynnej rejestracji wykroczeń, o które wnioskowaliśmy od kilku lat. Dzięki wielkiej determinacji i współpracy różnych podmiotów i urzędów udało się je zamontować na wspomnianym odcinku drogi. Postawienie fotoradaru jest szczególnie ważne, ponieważ na drogach o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku i o takim natężeniu, nie ma możliwości prowadzenia stałej kontroli kierujących wykonywanej przez policjantów. Prowadzenie kontroli prędkości przy użyciu pojazdów wyposażonych w „videorejestrator”, co realizuje często KPP w Będzinie na tej drodze, niestety nie daje możliwości ujawnienia wszystkich kierujących przekraczających prędkość. Natomiast zamontowany fotoradar będzie kontrolował prędkość kierujących 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nasze doświadczenia i dane Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji wskazują ponad wszelką wątpliwość, że zamontowanie takiego urządzenia jest skuteczną metodą ograniczenia zdarzeń drogowych.

Fotoradar na DK 86 w rejonie skrzyżowania ul. Jasnej w Sarnowie

Współdziałanie zainteresowanych sprawą podmiotów, w tym również starania psarskiego samorządu, doprowadziły do podjęcia przez Inspekcję Transportu Drogowego decyzji o montażu fotoradaru. Dzięki pomocy Gospodarstwa Ogrodniczego T. Mularski Sp. z o.o. z Sarnowa udało się sfinansować koszty związane z przyłączem energetycznym urządzenia oraz wykonać jego linie zasilające w kwocie 15 tys. zł. Zawarto również porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Katowice, dotyczące organizacji ruchu drogowego w tym rejonie. Nadzór nad fotoradarem sprawuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).