image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

8 kwietnia Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń uczestniczył w zdalnej sesji Zgromadzenia Metropolii. Podczas sesji uchwalono, że 13 szpitali miejskich i 5 szpitali powiatowych otrzyma łącznie 10,3 mln zł dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na walkę z koronawirusem. To o ponad 1,3 mln zł więcej niż wcześniej planowano.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, wysokość dofinansowania uwzględnia liczbę łóżek, dostępnych na szpitalnych oddziałach według stanu na koniec 2018 r. Szpitale zakaźne w Tychach oraz Bytomiu otrzymają największe dofinansowanie w przeliczeniu na jedno miejsce – wyniosło ono po 5 tys. zł. Łącznie tyska placówka z 445 łóżkami otrzyma ponad 2,2 mln zł, natomiast bytomski oddział z 60 miejscami – 300 tys. zł. Dofinansowanie w tej wysokości otrzyma również szpital w Gliwicach do części łóżek, którymi dysponuje. Chodzi o 80 miejsc, które decyzją wojewody mają zostać przekształcone w oddział zakaźny i być w gotowości do przyjęcia pacjentów zarażonych koronawirusem.

Z kolei pozostałe szpitale miejskie otrzymają po 1,7 tys. zł dofinansowania do każdego łóżka, a powiatowe – po tysiąc złotych. Łączna wysokość dotacji w tym zakresie wyniesie od 139 tys. zł do ponad 987 tys. zł. 13 szpitali miejskich i 5 powiatowych z Metropolii otrzyma w sumie ponad 10,3 mln zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej, która została uruchomiona na wniosek przewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka.

Rezerwa budżetowa może zostać przeznaczona na sfinansowanie sytuacji nadzwyczajnych, wcześniej niezaplanowanych, a do takiej należy właśnie wybuch epidemii i walka z koronawirusem.

To nie jedyna forma wsparcia, którą umożliwiła Metropolia. Zmieniony został również regulamin funduszu niskiej emisji. Gdy rozwój epidemii będzie wymagał dodatkowej pomocy dla szpitali, gminy będą mogły otrzymać dotację również z tego mechanizmu. Pozwoli to skorzystać z dodatkowych 90 mln zł, gdy sytuacja epidemiczna będzie tego wymagać. Dotychczas przyjęty projekty mogą zostać wycofane i zmienione.

Podczas sesji odbyła się również dyskusja dotycząca możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla miast, które przygotowują się np. do wykonywania testów na obecność koronawirusa. Specjalne urządzenie, które to umożliwi, chce kupić m.in. miasto Zabrze. Jego koszt to kilka milionów złotych. Szybkie i sprawne prowadzenie tych badań może pozwolić na skutecznie wykrywanie źródeł zakażenia i walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii w całej Metropolii.

Źródło: UG Psary