image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Odnowione klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i biurowe – to efekt pracy 9-osobowej grupy remontowo-porządkowej projektu: „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach OSI. Jego beneficjenci nabierają doświadczeń również w wielu innych zawodach.  

Od kwietnia 2018 roku zagrożeni wykluczeniem społecznym bytomianie biorą udział w zajęciach praktycznych w CIS w pracowniach: opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej; porządkowej; konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych; remontowo-porządkowej; gastronomicznej; krawiecko-rękodzielniczej i fryzjerskiej.

Uczestnicy projektu (ok. 200 osób) objęci są wsparciem psychologów i doradców zawodowych. Realizują Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego w zakładach pracy. Mają warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej.

Uczestnicy grupy remontowo-porządkowej wyremontowali 4 pokoje socjalne w budynku przy ul. Popiełuszki, pomieszczenia biurowe przy ul. Powstańców Śląskich 30, klatki schodowe przy ul. Stalmacha 6 i Sądowej 5. Zajęli się również zagospodarowaniem terenu na zewnątrz budynku przy ul. Zielnej 25 b.

Projekt zakończy się w marcu przyszłego roku. Jego koszt oszacowano na 3,1 mln zł, z czego 2,5 mln zł dołożyła Unia Europejska, a 300 tys. zł – budżet państwa.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI