image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przed nami kolejne odcinki ścieżek rowerowych, remonty chodników oraz przebudowa przejścia podziemnego przy ul. Sienkiewicza. Wszystko to w ramach projektu Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wybrano projekt do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 3,3 mln zł, natomiast koszt całkowity inwestycji to prawie 4 mln zł.

– Przedmiotem projektu jest uzupełnienie sieci małych węzłów przesiadkowych funkcjonujących na terenie Miasta Sosnowca o węzeł przesiadkowy przy ul. Sienkiewicza poprzez przebudowę przejścia podziemnego, montaż platform dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie w monitoring miejski celem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym, montaż wiaty rowerowej (na cztery sztuki), montaż wypożyczalni rowerów oraz biletomatu. Ponadto w ramach projektu zostanie uzupełniona sieć dróg rowerowych poprzez budowę około 1 km nowych ścieżek rowerowych. W tym przejściu również zostanie zainstalowany system głośników umożliwiający komunikowanie się operatorów miejskiego monitoringu z osobami znajdującymi się w przejściu podziemny. Pojawią się także oznaczenia w języku Braille’a, wskazujące kierunek po wyjściu z przejścia – informuje prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

W ramach projektu przewidziano także:

– budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę chodnika wzdłuż ul. Kościelnej – od ul. Sienkiewicza do ul. Jagiellońskiej wraz  z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej na ul. Sienkiewicza w celu umożliwienia przejazdu rowerzystom;

– budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sienkiewicza na skrzyżowaniu z ul. Kościelną, wykonanie przejazdu pieszo rowerowego przez ul. Kościelną wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej;

– budowę przejazdu rowerowego przez torowisko tramwajowe na ul. Sienkiewicza;

– budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej przy przejściu podziemnym przy ul. Sienkiewicza (Od strony „CH Plaza”);

– budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych wraz z przebudową chodnika w ul. Piłsudskiego i Sienkiewicza;

– przebudowę przejścia dla pieszych przy ul Warszawskiej (skrzyżowanie z Sienkiewicza) na przejście pieszo-rowerowe wraz z sygnalizacją świetlną;

– dobudowę fragmentu ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodników na ul. Małachowskiego wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego przez ulicę;

oznaczenia w języku Braille’a, wskazujące kierunek po wyjściu z przejścia. 

Kilka tygodni temu miasto podpisało umowy na przebudowę trzech przejść podziemnych za kwotę 13 mln zł. Chodziło przejście w rejonie Placu Ćwierka i popularnych „plastrów miodu” (ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Dęblińska),  pod rondem Czesława Uznańskiego (al. Mireckiego, Stara, Piłsudskiego) oraz przy Parku Sieleckim (3 Maja, Żeromskiego).

Ze względu na zbyt wygórowane finansowo oferty wykonawców, przetargi dotyczące przebudowy dwóch kolejnych przejść podziemnych zostały powtórzone, szczegóły nowych ofert powinniśmy poznać w listopadzie. Chodzi o przejścia pod rondem Zagłębia Dąbrowskiego (ul. Ostrogórska, Sienkiewicza, 1 Maja, Małachowskiego) oraz pod rondem im. Władysława Szpilmana (Piłsudskiego, Sobieskiego, Kilińskiego).

Ostatnie lata to intensywny okres przebudowy powstałych w latach 70. przejść podziemnych. W sumie wyremontowaliśmy blisko połowę z nich. Po przebudowie są już przejścia zlokalizowane przy ulicy 3 Maja (obok Poczty Głównej), 3 Maja/Parkowa/CWK (przy „Ślimaku”), Gabriela Narutowicza – ul. Szkolna (przy ściance wspinaczkowej „Poziom 450”), Gabriela Narutowicza – ul. 3 Maja (przy „Okrąglaku”), Piłsudskiego – ul. Jastrzębiej (obok Egzotarium), 3 Maja (letnia pływalnia „Sielec”) i Piłsudskiego-Grabowa.