image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prawie 300 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej obchodzi dziś swoje święto. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego już wczoraj odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowano pracownikom rudzkiego ośrodka, a statuetką „Serce wdzięczności” nagrodzono osoby, które wspierają jego działania.

Tegoroczne obchody mają szczególny wymiar dla MOPS-u w Rudzie Śląskiej, bowiem dyrektor Krystian Morys oraz dwoje pracowników – Urszula Cłapka i Fabian Szajor – zostało wyróżnionych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Chodzi o uruchomienie na osiedlu robotniczym Kaufhaus łaźni i suszarni przy już funkcjonującej ogólnodostępnej pralni.

– Doskonale wiem, jak ciężką, wymagającą wiele poświęcenia pracę wykonują wszyscy pracownicy rudzkiego MOPS-u. Jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo ma wielki wpływ na życie wielu mieszkańców naszego miasta – zaznacza Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Wasze działania poprawiają los rudzian zmagających się z różnymi problemami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego z całego serca dziękuję za zaangażowanie i empatię, którymi wykazujecie się podczas realizowania trudnej zawodowej misji – dodaje.

– Nasi pracownicy na co dzień stykają się z ludzkimi problemami i stawiają czoła biurokracji, dlatego tak ważne jest, aby w takie święta jak to, mieć czas na podziękowania, ale i na refleksję – podkreślił Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Działania naszego ośrodka zostały w tym roku dostrzeżone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przyznał nam wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019. To wyróżnienie bardzo nas cieszy, ponieważ jest szczególnym potwierdzeniem, że podejmujemy działania w dobrym kierunku – dodał.

Poza dyrektorem listem gratulacyjnym wyróżnionych zostało także dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej: Urszula Cłapka – aspirant pracy socjalnej oraz Fabian Szajor – konsultant. Otrzymali oni wyróżnienie za realizację zadania prowadzenie łaźni i punktu pralniczego z suszarnią w świetlicy projektu „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych”.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej otrzymali podobne wyróżnienie już dwukrotnie. W 2012 roku list gratulacyjny w powędrował do Anny Sokalskiej – specjalisty pracy socjalnej – za organizowanie i angażowanie osób oraz instytucji lokalnych do działań na rzecz osób starszych oraz podejmowanie inicjatyw integrujących społeczność lokalną. Kolejny raz w 2013 roku wyróżniony listem został Marcin Komperta- specjalista pracy socjalnej – za działania podejmowane na rzecz osób z zaburzeniami i chorych psychicznie.

Ponadto w 2016 roku czterech księży posługujących w rudzkich parafiach (Piotr Wenzel, Tomasz Koryciorz, Mariusz Dronszczyk i Krystian Łagowski) otrzymało nagrodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za inicjatywę duszpasterską „Światło w familoku”.

Zadanie, za realizację którego w tym roku rudzki MOPS otrzymał nagrodę, polegało na tym, że do ogólnodostępnej dla mieszkańców miasta pralni, działającej w latach 2008 – 2017 na osiedlu Kaufhaus, postanowiono dodać jeszcze suszarnię i łaźnię. Jednak rozszerzenie działań wymagało zaadaptowania nowych pomieszczeń, a dotychczas użytkowany lokal przy ul. Niedurnego 107 nie spełniał wymaganych warunków. Dzięki współpracy z władzami miasta, które dysponowało wolnymi pomieszczeniami na tego typu działalność, oraz współpracy z duszpasterzem pełniącym posługę na terenie osiedla Kaufhaus, wyznaczono nowe miejsce.

W wyniku tych działań w marcu 2018 r., w ramach przystąpienia do projektu „Ruda Śląska dla społeczności lokalnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy ul. rtm. W. Pileckiego 23/2 rozpoczęła działalność świetlica, punkt pralniczy z suszarnią oraz łaźnia, a także kaplica pw. Św. Brata Alberta. Nowa, rozszerzona działalność skierowana została w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego były także okazją do złożenia podziękowań za wspieranie działań rudzkiego MOPS-u. W tym roku statuetki „Serce wdzięczności” otrzymali: Katarzyna Furmaniuk (dyrektor Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej), Anna Morajko–Fornal (założycielka i opiekun Amatorskiego Teatru „Pierro”), Mirosław Krause (dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej), Jerzy Szczerbiński (pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych), Maciej Szlęk (Prokurator Rejonowy w Rudzie Śląskiej), Adam Grzesiczek (zastępca Prokuratora Rejonowego w Rudzie Śląskiej), Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, Straż Miejska w Rudzie Śląskiej, Straż Graniczna w Rudzie Śląskiej, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ruda Śląska, Andrzej Szybka (Firma Stalbet2 w Rudzie Śląskiej), Małgorzata i Czesław Kuś (Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś w Rudzie Śląskiej), Ryszard Blicharski (Firma Handlowo Usługowa Łukasz w Rudzie Śląskiej), Piekarnia Jakubiec w Rudzie Śląskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej rozpoczął swoją działalność w lutym 1990 roku. Obecnie zatrudnia 297 pracowników. Na przestrzeni ponad dwudziestu pięciu lat działalność ośrodka była stopniowo rozszerzana poprzez przyjmowanie do realizacji nowych zadań, wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa.

MOPS obejmuje swoim działaniem większość spraw związanych z tzw. zabezpieczeniem społecznym. Należy do nich zarówno wsparcie finansowe osób najuboższych, zabezpieczenie dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, realizacja programu rządowego „Rodzina 500+” oraz programu „Dobry start” czy też szeroki wachlarz świadczeń (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia z PFRON, dodatki mieszkaniowe, energetyczne itd.).

Od początku roku do końca września 2019 roku wsparciem z zakresu ustawy o pomocy społecznej objęto w Rudzie Śląskiej 2 582 rodziny, w których przebywa 5 315 osób. Pracownicy Socjalni Działu Pomocy Środowiskowej przeprowadzili między innymi 5 434 wywiady środowiskowe w celu przyznania różnego typu świadczeń. Pomocą w formie pracy socjalnej objęto 1 977 rodzin, w których przebywają 4 584 osoby.

Realizowano też 176 kontraktów socjalnych. Ponadto w tym czasie ze świadczeń rodzinnych skorzystało 8 206 rodzin, przyznano też pomoc materialną dla 132 uczniów. Z kolei w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wsparcie finansowe trafiło aż do 14 428 uczniów, a z pomocy w formie świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” do końca września 2019 roku skorzystało 22 448 dzieci.

Natomiast w ramach pracy Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto łącznie 376 osób. Warto wspomnieć też, że rudzki MOPS wraz z Caritas Archidiecezji Katowickiej umożliwił dostęp do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). W ramach podprogramu 2018 pomoc otrzymało ponad 3 000 mieszkańców, którym wydano łącznie około 150 ton żywności.

Dzień Pracownika Socjalnego to święto corocznie obchodzone w dniu 21 listopada, ustanowione na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.