image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W przyszłym roku wyremontowany zostanie kolejny odcinek drogi wzdłuż ulicy Granitowej. 26 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu – etap IV”. Jest to kontynuacja prac podejmowanych w minionych latach.

W ramach zadania remontowi poddane zostaną: jezdnia, chodnik po obu jej stronach oraz zatoka postojowa. Wymienione zostaną również wpusty uliczne służące odwodnieniu jezdni. Na realizację tej inwestycji Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Więcej na temat dofinansowania przeczytać można TUTAJ.

Wykonawcą zadania będzie firma JKM Sp. z o.o. z Mikołowa. Termin wykonania zadania do 30 lipca 2020 roku. Jego koszt to 1 055 283,48 zł.

Inwestycja zakłada:

  • Wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych (2981,0 m 2)
  • Wykonanie chodnika z kostki betonowej koloru szarego (475,50 m2)
  • Przekładkę chodnika z kostki betonowej koloru szarego (425,0 m2)
  • Wykonanie stanowisk postojowych przy jezdni z kostki betonowej koloru grafitowego (349,0 m2)
  • Wykonanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych
  • Wykonanie 17 sztuk wpustów ulicznych 
  • Wymianę studni betonowych 
  • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Czytaj również: