W przyszłym roku wyremontowany zostanie kolejny odcinek drogi wzdłuż ulicy Granitowej. 26 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu – etap IV”. Jest to kontynuacja prac podejmowanych w minionych latach….