image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Metropolia poszukuje pracowników na dwa stanowiska: główny specjalista i podinspektor. Pracownicy będą zatrudnieni w Departamencie Projektów i Inwestycji w Wydziale Optymalizacji i Integracji. Nabory trwają do 31 stycznia 2020 r.

Wydział Optymalizacji i Integracji prowadzi projekty optymalizacyjne i proefektywnościowe dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jego spektrum działalności znaleźć można:

Projekty innowacyjne: GZM Data Store – stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości poprzez inwentaryzację zbiorów danych w Gminach GZM oraz w kolejnym etapie stworzenie platformy otwartych danych Metropolii, gromadzącej w jednym miejscu informacje pomagające mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom, pracownikom, studentom,

Projekty z wykorzystaniem efektu skali: Grupy Zakupowe – stworzenie i koordynacja największej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w Polsce – wartość przetargu 398 189 981  zł; stworzenie i koordynacja największej Grupy Zakupowej Gazu – wartość przetargu: 38 310 906  zł.

Projekty wspierające mobilność w miastach – Rower Metropolitalny tj. rozwijanie metropolitalnego systemu wypożyczania rowerów – zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie jako środka transportu w systemie intermodalnym na terenie 41 gmin GZM oraz wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu tras rowerowych w skali metropolitalnej.

Aktualnie trwa nabór na dwa stanowiska w niniejszym wydziale.

Podinspektor

Kogo szukamy?

Osoby dynamicznej, kreatywnej, zdolnej pomagać przy realizacji zadań w sposób kreatywny i twórczy. Osoby, która szybko zostanie aktywnym członkiem zespołu. Osoby zdolnej do pomocy w pracach nad różnymi projektami.

Czego oczekujemy?

Osoba zatrudniona będzie:

 • wspierać działania w zakresie realizacji projektów i inwestycji,
 • przygotowywać prezentacje informacyjne w zakresie realizacji projektów i inwestycji,
 • poszukiwać nowe obszary działalności w zakresie projektów i inwestycji oraz przygotowywać propozycję nowych przedsięwzięć i usług w tym obszarze,
 • wspierać w realizacji projekty o charakterze metropolitalnym,
 • monitorować rynek pod kątem ofert oraz zapotrzebowania na usługi w zakresie realizacji projektów,
 • realizować zadania w zakresie prowadzonych projektów i inwestycji na potrzeby własne Metropolii oraz partnerów Metropolii,
 • wspierać organizację konferencji, seminariów informacyjno-promocyjnych oraz innych wydarzeń związanych z realizacją projektów i inwestycji,

oraz wiele, wiele innych zadań…

Co oferujemy?

 • Umowa o pracę,
 • możliwość pracy w pierwszej polskiej Metropolii,
 • możliwość rozwoju z zakresu zarządzania projektami,
 • praca w dynamicznym zespole,
 • praca od poniedziałku do piątku.

Dla zapoznania się ze wszystkimi wymaganiami formalnymi zapraszamy do zakładki z ofertami pracy – TUTAJ.

Główny specjalista

Kogo szukamy?

Osoby dynamicznej, samodzielnej, kreatywnej i odpornej na stres związany z wykonywaniem powierzonych zadań, która będzie potrafiła wykorzystywać efekt skali i synergii dla nowych, innowacyjnych projektów. Osoby zdolnej realizować zadania pod presją czasu, w sposób kreatywny i twórczy. Osoby będącej członkiem oraz liderem zespołu. Osoby zdolnej do pracy nad kilkoma projektami równocześnie, która nie będzie się bała nowych rozwiązań.

Czego oczekujemy?

Osoba zatrudniona będzie:

 • kierować projektami optymalizacyjnymi i proefektywnościowymi dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • wspierać opracowywanie dokumentów projektowych,
 • kierować wybranymi projektami realizowanymi w zakresie działalności Departamentu,
 • prowadzić nadzór and realizowanymi projektami,
 • budować sieci partnerów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do realizacji projektów ze wszystkich obszarów merytorycznych,
 • opracowywać plany i identyfikacje inicjatyw umożliwiających wykorzystanie efektu skali (formalnych, organizacyjnych) oraz wdrażać narzędzia i instrumenty niezbędne do ich realizacji,
 • kreować i realizować projekty wpływające na rozwój cyfryzacji dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • realizować metody komercjalizacji wyników badań naukowych i projektów rozwojowych,
 • tworzyć bazy wiedzy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • kreować i realizować projekty wspierające transfer wiedzy i technologii,

oraz wiele, wiele innych zadań…

Co oferujemy?

 • Umowa o pracę,
 • możliwość pracy nad rozwojem pierwszej w Polsce Metropolii,
 • praca w dynamicznym zespole,
 • praca od poniedziałku do piątku.

Dla zapoznania się ze wszystkimi wymaganiami formalnymi zapraszamy TUTAJ.

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach znajdują się w zakładce oferty pracy.

Zapraszamy do składania ofert!