image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Osiem pracowni do nauki zawodu w czterech rudzkich zespołach szkół przejdzie metamorfozę. Zostaną one kompleksowo zmodernizowane oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Miasto otrzyma na ten cel 1,5 mln zł unijnej dotacji. To efekt rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego. Inwestycje zrealizowane zostaną w Zespołach Szkół nr 1, 2, 5 i 7.

– Inwestujemy w rudzką oświatę wykorzystując do tego środki zewnętrzne. Od 2015 roku na edukację ze środków unijnych pozyskaliśmy ponad 7,2 mln zł, z czego na szkolnictwo zawodowe ok. 4 mln zł. Z tych pieniędzy zmodernizowaliśmy m.in. pracownie do nauki zawodu w Zespołach Szkół nr 4 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego. Kolejne pracownie modernizowane są także w Zespole Szkół nr 6 – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projekt o nazwie „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” przewiduje modernizację i wyposażenie ośmiu pracowni do nauki zawodu.

W nowy sprzęt wyposażone zostaną trzy pracownie w Zespole Szkół nr 2: hotelarsko–gastronomiczna, biznesu oraz pracownia reklamy. Oprócz zakupu mebli będzie to głównie sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie.

W Zespole Szkól nr 1 zmodernizowane zostaną: pracownia rysunku technicznego oraz pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych. Inwestycja w głównej mierze będzie polegała na wyposażeniu pomieszczeń w oprogramowanie oraz urządzenia do diagnostyki pojazdów.

Również dwie pracownie odnowione zostaną w Zespole Szkół nr 5. W przypadku tej placówki młodzież będzie mogła w niedalekiej przyszłości korzystać z w pełni wyposażonych sal do nauki informatyki oraz grafiki i poligrafii cyfrowej.

W czwartej ze szkół objętej dofinansowaniem – Zespole Szkół nr 7 Specjalnych – zmodernizowana zostanie pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży. Dodatkowo w przypadku tej szkoły zakres projektu przewiduje prace budowlane dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie pozyskane na modernizację pracowni w czterech zespołach szkół nie jest jedynym, jakie w ostatnim czasie pozyskało miasto na rozwój bazy dydaktycznej w szkolnictwie zawodowym.

Przypomnijmy, że w latach 2016 – 2018 dzięki wykorzystaniu 1,5 mln zł ze środków unijnych w Centrum Kształcenia Zawodowego zmodernizowano i wyposażono 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Od 2018 roku rudzcy uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski. Miasto na realizację tej inwestycji pozyskało ponad 260 tys. zł.

W ubiegłym roku natomiast Ruda Śląska pozyskała 0,5 mln zł ze środków unijnych na modernizację 5 pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Szkoła jest w trakcie realizacji projektu, a zmodernizowane pracownie posłużą do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki odnawialnej.

Logotypy funduszy