image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” – tak właśnie będzie nazywać się nowo powstała hala sportowa w Bieruniu. Jesteśmy przekonani, że dostarczy ona mieszkańcom niezliczonej ilości pozytywnych wrażeń, a jej użytkownicy będą chcieli więcej i więcej… 

„Adrenalina towarzyszy każdemu z nas na co dzień. Reguluje pracę całego organizmu. Jest pomocna w stresujących sytuacjach, ale kiedy długo mamy jej zbyt wiele, może zaszkodzić naszemu zdrowiu. Adrenalina produkowana w dużych dawkach, ale w krótkim czasie, potrafi dostarczyć niesamowitych wrażeń – wtedy jest się na tzw. adrenalinowym haju. A kto raz go poczuł, często chce więcej i więcej…”

Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” – tak właśnie będzie nazywać się nowo powstała hala sportowa w Bieruniu. Jesteśmy przekonani, że dostarczy ona mieszkańcom niezliczonej ilości pozytywnych wrażeń, a jej użytkownicy będą chcieli więcej i więcej… 

Zwycięzcami konkursu na nazwę hali są Pani Ania z Bierunia i Pani Lidia z Lędzin, które zostały już poinformowane o wynikach i czekających na nie nagrodach. Nazwa powstała z połączenia propozycji obu Pań – SPORTOWE CENTRUM HOMERA oraz ADRENALINA.

Warto podkreślić, że w świetnym tempie postępują roboty związane z budową ścianek wspinaczkowych w Sportowym Centrum Homera ADRENALINA. Ich ostateczne zakończenie przewidziane jest na początek lutego nowego roku. Otwarcie Centrum Wspinaczkowego i Centrum Sportów Walki planowo odbyć się ma jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku. Będziemy o tym z pewnością szczegółowo Państwa informować.

Podsumujmy! Realizowana inwestycja zakładała przystosowanie starej niszczejącej sali gimnastycznej (obiektu pozostałego po funkcjonującej tu lata temu jednostce wojskowej) do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum wspinaczkowego. Obejmowała budowę profesjonalnych ścianek wspinaczkowych na kilku ścianach hali - na jednej ze ścian zabudowywana jest ścianka wspinaczkowa dla osób początkujących oraz ścianka do wspinana bez asekuracji. Jedno z pomieszczeń nadbudowanych nad świetlicą środowiskową zostanie zaadoptowane na bulderownię, czyli miejsce treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji.

Obiekt będzie pełnił również drugą funkcję – ma być miejscem dedykowanym sportom walki. Został juź wyposażony w specjalne maty oraz sprzęt sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Przypomnijmy, że w naszym mieście funkcjonują obecnie trzy stowarzyszenia sztuk walki. Wszystkie one będą mogły korzystać z nowego centrum – realizować w nim zajęcia, ale także organizować zawody.

Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja”, która funkcjonowała w jednej z części starego budynku, pozostanie na swoim miejscu. Pomieszczenia poddane zostały gruntownemu remontowi oraz modernizacji. Utworzona zostanie nowoczesna sala komputerowa (wyposażona w dobej jakości sprzęt). Natomiast na jednej z jego połaci dachowych powstał „zielony dach”, stanowiący namiastkę terenu zielonego na zindustrializowanym osiedlu.

Cały obiekt po zmroku będzie oświetlony efektywnymi energetycznie wewnętrznymi oprawami LED, w pełni sterowalnymi i zarządzanymi, co pozwoli oszczędzać energię elektryczną, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz obniżyć koszty utrzymania oświetlenia. Za dnia obiekt wykorzystywać będzie światło słoneczne w maksymalnym stopniu, poprzez odpowiednie usytuowanie świetlików okiennych.

Koszta przystosowania budynku do pełnienia funkcji nowoczesnej hali – jego remont, rozbudowa i gruntowna modernizacja opiewały na kwotę ponad 5 milionów złotych, z czego prawie 3,8 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt zadania związanego z montażem ścianek wspinaczkowych to 767 520 złotych. Gmina Bieruń pozyskała na nie 30% dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.