image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie informuje, że z końcem stycznia rozpoczęło się na terenie naszego miasta doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2020 r. dla osób fizycznych.

Decyzje podatkowe doręczane są podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcom przez pracowników Urzędu Miasta w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 16-19, w soboty w godz. od 10-18.

Ważne informacje

Stawki podatku są takie same jak w 2019 r. Jeżeli kwota podatku (od nieruchomości, leśnego, rolnego) nie przekracza 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyżej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11. Od nieterminowo dokonanych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Prosimy zatem o dotrzymanie terminów wpłat, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów.

Zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej – decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego ( podatek od nieruchomości + rolny) sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.

W dniu 31.01 mija termin składania przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 r. oraz termin płatności 1 raty za 2020 r. Podatek od nieruchomości, osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji. Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.

Przypominamy również,że obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych – zarówno dotyczące osób fizycznych jak i osób prawnych . Wzory dostępne są w Referacie Podatków jak i pod poniższym adresem w miejskim portalu

UWAGA! Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej lub osobiście w jednej z kas Urzędu Miasta.

Zachęca się również do dokonywanie płatności elektronicznie poprzez Platformę Informacyjno- Płatniczą Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: „Zaloguj się i zarządzaj płatnościami z domu”: https://plip.siemianowice.pl.

autor: Maria Sala, fot. Rafał Jakoktochce