image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jak w Bytomiu przebiega rewitalizacja? O tym rozmawiali uczestnicy konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, którzy odwiedzili miasto w ramach wizyty studyjnej.

Gościom zaprezentowano przede wszystkim obiekty znajdujące się w Rozbarku. Dla projektów w tej dzielnicy pozyskiwano środki unijne już w perspektywie 2007-2013. Dzięki temu, od kilku lat bytomianie mogą na przykład oglądać spektakle i brać udział w projektach społecznych w Teatrze Rozbark, który znajduje się w budynku dawnej cechowni kopalni Rozbark.

W obiektach dawnej kopalni dostrzegli potencjał również działacze sportowi z Klubu Skarpa. Postanowili sięgnąć po dotacje unijne i stworzyć tu Centrum Sportów Siłowych i Wspinaczkowych. W budynku akumulatorowni powstanie baza noclegowo-szkoleniowa. Tam też prowadzone będą projekty społeczne. Z kolei w maszynowni Szybu Bończyk powstanie Centrum Sportów Siłowych umożliwiające zajęcia ogólnorozwojowe i siłowe. Zmianie ulegnie też otoczenie terenu dawnej kopalni Rozbark. Zostanie on wyczyszczony, powstaną tam alejki dla pieszych, drogi i parkingi oraz siłownia.

Rozbark to także odnowione przestrzenie. Tu bytomianie mogą korzystać z plenerowych siłowni, skateparku i nowych placów zabaw. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji unijnej z Obszaru Strategicznej Interwencji. Sfinansowano też odnowę placu Barbary, skweru Szynol i budowę promenady. Ponadto w Rozbarku wyremontowane zostaną lokale na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej zmienia się także otoczenie kościoła św. Jacka. W perspektywie finansowej 2007-2013 pozyskano pieniądze na stworzenie tu Centrum im. Gorczyckiego. Na terenie parafii powstały, zaprojektowane przez bytomskiego architekta Przemo Łukasika, nowoczesne budynki z wielofunkcyjnymi pomieszczeniami przeznaczone do pracy z młodzieżą, organizacji wystaw i koncertów. Stały się one miejscem wypoczynku i rekreacji, skupiającym aktywność mieszkańców dzielnicy. Kolejna perspektywa finansowa to kolejna szansa dla bytomskiego zabytku. Odnowione zostało już wnętrze kościoła, natomiast na zewnątrz trwają jeszcze prace remontowe.

Rewitalizacja to nie tylko odnowa budynków i przestrzeni, ale przede wszystkim walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy katowickiej konferencji klimatycznej mieli okazję przekonać się, jak Bytom próbuje radzić sobie z problemem wykluczenia społecznego i biernością oddalonych od rynku pracy mieszkańców. Gościom zaprezentowano odnowione Centrum Integracji Społecznej, gdzie w pracowniach zawodowych bezrobotni bytomianie uczą się nowych zawodów – krawiectwa, murarstwa czy konserwacji terenów zielonych.

Wizyta studyjna to część trwającej w Katowicach, dwudniowej konferencji o przyszłości regionów górniczych w kontekście czekającej nas transformacji energetycznej.

Przypomnijmy, Unia Europejska planuje odejście od gospodarki opartej na węglu do 2050 roku. Elisa Maria da Costa Guimaraes Ferreira – Komisarz ds. Spójności Reform podczas konferencji w Katowicach mówiła, że regiony górnicze otrzymają 7,5 mld euro na działania z likwidowaniem skutków przemysłu ciężkiego i zastąpieniem go innowacyjnymi źródłami energii. Polska, jako największe zagłębie przemysłu węglowego, ma otrzymać 2 mld euro. Kiedy dzień wcześniej unijna komisarz odwiedziła Bytom, była pod wrażeniem zmian, jakie zaszły tu na terenach poprzemysłowych, na przykład: w Teatrze Rozbark, Żabich Dołach czy na polach golfowych w Szombierkach.