image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Sosnowiec będzie kontynuował program walki ze smogiem przy użyciu dronów. Właśnie została podpisana umowa z firmą FlyandWatch.

Umowa dotyczy wykonywania pomiarów jakości powietrza przy użyciu drona. Badania obejmują analizę zanieczyszczenia powietrza w zakresie stężenia pyłów zawieszonych PM1,PM2,5, PM10, formaldehydu, chlorowodoru, lotnych związków organicznych (LZO) i innych substancji, które wskazują na spalanie w piecach c.o. niedozwolonych paliw lub odpadów.

Celem pomiarów jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza, a także wsparcie systemu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów, prowadzonych przez Straż Miejską.

Pomiary będą prowadzone do 30 marca. Rejony miasta, w których będą przeprowadzone zostały ustalone na podstawie interwencji zgłaszanych przez mieszkańców do Straży Miejskiej i Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami oraz mapy smogowej przygotowanej przez GIG w Katowicach w ramach zeszłorocznej umowy.

Poniżej zaprezentowana została mapa zagrożeń smogowych wykonana dla Sosnowca przez GIG na podstawie badań wykonanych w 2019 roku.

Analiza mapy wskazuje, ze najbardziej narażonymi na zjawisko smogu są dzielnice Pogoń, Porąbka, Juliusz oraz Klimontów na południe od ulicy mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Należy zwrócić uwagę na wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych w obrębie dolin rzecznych – co jest naturalnym zjawiskiem wynikającym z ukształtowania terenu oraz przy głównych arteriach komunikacyjnych i węzłach drogowych gdzie niska emisja z gospodarstw domowych jest potęgowana zanieczyszczeniem komunikacyjnym.

Stosunkowo najlepszą jakością powietrza charakteryzowały się dzielnice Zagórze, Środula, Śródmieście oraz najdalej na wschód położona część miasta, które w stosunku do wyników notowanych na stacji WIOŚ charakteryzowały się niższym stężeniem pyłów zawieszonych.