image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poinformowała o zamiarze zlecenia w tym roku badań kolonii nietoperzy na wieży parafialnego kościoła w Sławkowie. To odpowiedź na wniosek sławkowskich urzędników, którzy w styczniu poprosili RDOŚ o objęcie bytującej na kościelnej wieży kolonii specjalną ochroną.

W pierwszych dniach stycznia do Katowic trafiło pismo, w którym urząd miasta w Sławkowie poprosił RDOŚ o podjęcie działań pozwalających określić status dwóch gatunków nietoperzy bytujących na wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Chodzi o nocka orzęsionego i nocka dużego. To pokłosie ekspertyzy, opracowanej jeszcze w 2017 roku na zlecenie miasta przez specjalistę chiropterologa.

– Z opracowania wynikało jednoznacznie, że ewentualny montaż anten na kościelnej wieży będzie stanowił ogromne zagrożenie dla całej kolonii. Poprosiliśmy więc regionalnego dyrektora ochrony środowiska o działania, które pozwolą utrzymać wielkość populacji i zapewnią warunki do trwałego bytowania tam kolonii rozrodczej – wyjaśnia Maksym Pięta, pełnomocnik burmistrza Sławkowa ds. ochrony środowiska.

W odpowiedzi katowicki RDOŚ zapowiedział przeprowadzenie badań terenowych, z których wnioski posłużyć mają do podjęcia odpowiednich kroków w zakresie ochrony kolonii, włącznie z ewentualnym utworzeniem obszaru Natura 2000 lub ustanowieniem strefy ochrony ostoi miejsc rozrodu lub regularnego przebywania tego gatunku.