image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rusza nabór 30 wolontariuszy do Senioralnego Centrum Telefonicznego w ramach projektu „Halo! Aktywni 60+”. Zacznie ono działać w Bytomiu 30 marca. Chętni mogą zgłaszać się do 28 lutego.

Bytom przygotowuje się do udziału w tym projekcie, finansowanym ze środków z Unii europejskiej, od lutego 2019 roku. Seniorzy zostali poroszeni przez lidera projektu, Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, do udziału w warsztatach, podczas których wypracowana została diagnoza potrzeb seniorów w Bytomiu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie to telefon przede wszystkim dla osób, które nie wychodzą z domu i są samotne – mówi Hildegarda Tyburczyk, przewodnicząca Bytomskiej Rady Seniorów. Z naszej diagnozy potrzeb wynika również, że wiele osób chce korzystać z oferty kulturalnej, a nie wie, jak i gdzie szukać informacji. Chcielibyśmy również, żeby przynajmniej jeden dzień w tygodniu przy naszym telefonie dyżurował lekarz.

Telefonicznym wolontariuszem może zostać mieszkaniec Bytomia, który ukończył 60 lat. Trzeba wypełnić formularz rekrutacyjny, a jego skan wysłać mailowo na adres: halo@cds.krakow.pl , następnie oryginał formularza należy przesłać pocztą na adres: 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3. Będzie można też złożyć formularz rekrutacyjny osobiście podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu 28 lutego (o szczegółach będziemy informować).

Po zakwalifikowaniu się do projektu, wolontariusz będzie zobowiązany do pełnienia telefonicznych dyżurów przez 4 godziny w miesiącu. Senioralne Centrum Telefoniczne czynne będzie od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00.

Przypomnijmy, call center dla seniorów to odpowiednik łotewskiego programu „Let us be active!”, w którym seniorzy niosą telefoniczną pomoc innym seniorom. Polega on na stworzeniu telefonicznej centrali, w której dyżurują starsze osoby (najczęściej na emeryturze) i udzielają porad innym seniorom. Zakres jest dość rozległy – od namiarów na różne instytucje, przez informacje na temat wydarzeń w mieście, po rozmowy o problemach. Bytom weźmie udział w projekcie jako jedno z trzech miast w Polsce (oprócz Wałbrzycha i Rybnika). Projekt „Halo Aktywni 60+” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


pobierz regulamin
pobierz formularz
pobierz obowiązek informacyjny RODO