image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W środę, 12 lutego o godz. 10.00 na dużej sali UM ul. Jana Pawła II 10. spotkały się siemianowickie organizacje pozarządowe, zrzeszające osoby starsze, w tym: Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Związek Emerytów i Rencistów oraz inne organizacje pozarządowe i podmioty nie zrzeszające osób starszych, ale działające na rzecz seniorów, np. różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, których przedmiot działalności statutowej i działania obejmują problematykę senioralną.

Spotkanie dotyczyło wyborów do Siemianowickiej Rady Seniorów na Kadencje 2020–2024.

Szczegółowo zostały omówione zasady naboru kandydatów oraz procedura przebiegu wyborów członków do Siemianowickiej Rady Seniorów zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta.  Rozdano formularze zgłoszeniowe dla podmiotów i stowarzyszeń oraz dla mieszkańców.

Spotkanie było bardzo konstruktywne, uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, wykazując ogromne zainteresowanie zbliżającymi się wyborami.

To dopiero początek, przed nami jeszcze szereg spotkań w organizacjach i spotkań z mieszkańcami, o których będziemy informować na bieżąco.

Wspólne tworzenie zasad,sprzyjających skutecznemu działaniu Siemianowickiej Rady Seniorów będą gwarancją rzeczywistej reprezentacji seniorów i jednocześnie pozwolą uniknąć ryzyka fasadowości i tymczasowości w działaniach. autor: Beata Łuczak (Koordynator ds. Seniorów)