image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Chełm Śląski jest jedną z 41 gmin i miast należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jednym z celów GZM jest niwelowanie różnic rozwoju miast i gmin poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców. W ramach Funduszu Solidarności Gmina Chełm Sląski miała możliwość skorzystania z tego wsparcia, czego efektem jest realizacja inwestycji pn. Modernizacja budynku SP ZOZ w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca remontu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kolberga 2, firma: Zakład Malarsko Murarski Ryszard Bogucki z Chełmu Śląskiego. We wrześniu zostały rozpoczęte prace związane z termoizolacją budynku. Działania polegały na dociepleniu ścian piwnic warstwą styropianu łącznie z wykonaniem izolacji p. wilgociowej, docieplono ściany zewnętrzne budynku łącznie z wykonaniem tynku ozdobnego. Został również docieplony stropodach budynku z wymianą obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych. Ponadto ze środków własnych z budżetu gminy wykonano drenaż opaskowy oraz nową kanalizację deszczową.

Prace zostały zakończone 29 listopada 2019 roku.

Całkowity koszt inwestycji w przybliżeniu wyniósł 300 tys. zł, z czego dofinansowanie w wysokości blisko 270 tys. zł gmina otrzymała z Funduszu Solidarności.