image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbywa się dwudniowe (24-25 lutego) spotkanie z członkami parlamentarnego zespołu ds. związków metropolitalnych oraz zespołu ds. rewitalizacji miast. Wizyta jest okazją, aby podzielić się doświadczeniami na temat dwóch lat funkcjonowania pierwszej Metropolii w Polsce.

Posłowie, senatorowie oraz samorządowcy z Dolnego Śląska, Pomorza, Łodzi i Krakowa spotkali się z zarządem GZM w poniedziałek, 24 lutego. W ramach spotkania zaplanowano rozmowy na temat dotychczasowych doświadczeń, jak i celów oraz wyzwań, które stoją przed Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Przedstawiciele GZM będą dzielić się informacjami na temat struktury Metropolii, jej budżetu, a także realizowanych projektów. W ramach dwudniowej wizyty zaplanowano także zwiedzanie Nikiszowca i Muzeum Śląskiego.

Parlamentarny zespół ds. związków metropolitalnych został utworzony pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z regulaminem, zespół jest niepolityczny, zainteresowany tworzeniem związków metropolitalnych w Polsce. Do jego zadań należy m.in. wspieranie współpracy między samorządami i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie idei metropolii.

W spotkaniu w siedzibie GZM biorą także udział członkowie parlamentarnego zespołu ds. rewitalizacji. Jego celem jest upowszechnianie oraz optymalizacja procesów rewitalizacyjnych w Polsce, m.in. poprzez wypracowanie propozycji zmian w stosownej ustawie.

Więcej na temat dwóch lat działalności GZM.