image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Integracja i rozwój transportu publicznego, wspólny zakup energii elektrycznej i gazu, prace nad dokumentami związanymi m.in. z rozwojem infrastruktury rowerowej czy przebiegiem dróg krajowych i wojewódzkich. To tylko kilka przykładów zadań, zrealizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w pierwszych dwóch latach działalności. Zachęcamy do zapoznania się z raportami podsumowującymi dwa lata GZM i pierwszego roku funkcjonowania Zarządu Transportu Metropolitalnego.

W raporcie, podsumowującym pierwsze dwa lata działalności Metropolii GZM, opisanych zostało 28 zadań, realizowanych w czterech obszarach:

  1. Komunikacja i Transport
  2. Projekty i Inwestycje
  3. Rozwój Społeczno-Gospodarczy
  4. Planowanie Strategiczne i Przestrzenne.

Znalazły się w nim również dodatkowe informacje dotyczące m.in. działań promocyjnych, liczby publikacji medialnych oraz szacowanego ekwiwalentu reklamowego w latach 2018-2019.

Każde z podjętych zadań opisuje sytuację, jaka w danym obszarze występowała przed powstaniem Metropolii oraz podjęte przez GZM działania. Ponadto przedstawione zostały cele, przyświecające poszczególnym projektom oraz to, w jaki sposób Metropolia chce je osiągać.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.