image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Burmistrz Miasta Imielin informuje o rozpoczęciu prac nad Strategią dla miasta Imielin na lata 2021-2028

W styczniu br. rozpoczęliśmy prace nad dokumentem: ‘Strategia dla miasta Imielin na lata 2021 -2028’

Celem opracowania nowej Strategii jest aktualizacja danych statystycznych i makroekonomicznych, przepisów prawnych oraz uwzględnienie zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Nowy dokument będzie dostosowany do aktualnych Planów i Strategii uchwalonych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ponadto w Strategii zapisane zostaną zadania inwestycyjne kluczowe z punktu widzenia rozwoju naszego miasta.

Strategia będzie realizowana metodą ekspercko-partycypacyjną, zakładającą udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd. Przewiduje się przeprowadzenie badania ankietowego oraz organizację spotkań warsztatowych i konsultacyjnych.

Umowa na opracowanie dokumentu Strategii została podpisana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i realizowane będzie przez zespół wykonawczy: dr hab. Robert Wolny, prof. UE – kierownik zespołu, dr hab. Magdalena Jaciow, mgr Paweł Ponikło i mgr Adrian Wawro.


Informacji udziela:

Sekretarz Miasta

tel. (32) 22 54 114

e- mail: sekretarz@imielin.pl