image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W gminie odbywają się konsultacje społeczne wspomagające procedurę sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wyry. Najbliższe spotkania odbędą się już 4 marca o godz. 17.00 w Domu Kultury w Gostyni oraz 5 marca o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Wyrach.

Tematem warsztatów będą centra naszych miejscowości. Na spotkaniach będą przedstawione makiety centrum, za pomocą których mieszkańcy będą mogli przeplanować, usprawnić, bądź zmienić przestrzeń centrum Wyr oraz Gostyni.

Na warsztatach obecni będą eksperci z dziedziny planowania przestrzennego, architektury oraz wykonawca projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach konsultacyjnych mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, inwestorów i wszystkich zainteresowanych zmianami przestrzennymi Gminy Wyry.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.