image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W Ośrodku Kultury “Andaluzja” odbyła się XIX sesja Rady Miasta, podczas której wręczono tytuł “Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie”. Wydarzenie to uświetnił występ utalentowanych uczniów Akademickiego Zespołu Szkół.

W trakcie zorganizowanej dziś XIX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie poruszono szereg zagadnień ważnych dla mieszkańców i miejskich instytucji. Z mównicy przemawiali Radni Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska oraz Dariusz Iskanin, którzy omówili bieżącą sytuację związaną z magazynowaniem odpadów na terenie przy ulicy Rozalki na Dąbrówce Wielkiej. Zapewnili, że dołożyli wszelkich starań, by plan ten nie został wdrożony. Odnieśli się do przebiegu obrad Sejmiku Województwa Śląskiego na sesji w dniu 11 lutego. Zebrani w sali piekarscy radni podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w działania wyrażające sprzeciw wobec planów władz województwa śląskiego. Niestety nie wiadomo jeszcze, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia tej sprawy.

Rozpatrzono również projekty uchwał, których wykaz znajduje się TUTAJ. Po pierwszej części dzisiejszych obrad, w trakcie których omawiano sprawy dotyczące miasta, w tym Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie. Potem nastąpiła część, w trakcie której tytuł “Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie” wręczono Pani Lene Schade oraz Panu Bentowi Schade. Obecnych na sali przywitał – częściowo w języku duńskim! – Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski. Laudację podkreślającą zasługi wyróżnionych wygłosiła z kolei Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piekary Śląskie Natalia Ciupińska-Szoska. Zaznaczyła, że wyróżnieni zorganizowali dotąd 29 obozów wypoczynkowych dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Piekarach Śląskich, wykazując się tym samym życzliwym wsparciem i bezinteresowną pomocą na rzecz wychowanków tych ośrodków. Przyznany dziś tytuł, czytamy w uzasadnieniu, stanowi dowód uznania ze strony władz samorządowych. Prezydent Miasta Piekary Sława Umińska-Duraj wręczyła z kolei utytułowanym dziś gościom okolicznościowe dyplomy i drewnianą makietę miasta przedstawiającą najważniejsze obiekty piekarskiej architektury i kultury. 

Po wręczeniu wyróżnienia i wspólnych fotografiach na scenie Ośrodka Kultury “Andaluzja” wystąpili utalentowani muzycznie uczniowie Akademickiego Zespołu Szkół.