image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Informujemy, że w dniach 1 marca – 30 czerwca 2020 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107,109 tel. (32) 296 05 74, (32) 296 08 25.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji oraz wzory wniosków znajdują się TUTAJ

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

Świadomość ekologiczna sosnowiczan jest coraz wyższa, dlatego jesteśmy pewni, że pilotażowy projekt „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Adresujemy go do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. To oznacza, że nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje.

Określiliśmy już rodzaje zadań, na które może być udzielana dotacja celowa:
1) koszt zakupu, montażu i robót ziemnych,
2) koszt modernizacji istniejącej instalacji.

Przykładowe zadania:
– budowa ogrodu deszczowego w pojemniku,
– budowa ogrodu deszczowego w gruncie,
– budowa muldy chłonnej,
– budowa studni chłonnej,
– budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,
– budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe,
– inne.

Źródło: UM Sosnowiec