image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki było w dniu 10 marca br. miejscem zmagań uczestników eliminacji Miejsko-Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”.

Do tegorocznej edycji turnieju zgłoszonych zostało 42 uczestników reprezentujących placówki szkolne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy.

Do rywalizacji w turnieju uczestnicy przystąpili w trzech kategoriach wiekowych:

Gr. I – uczniowie szkól podstawowych klasy I-VI,

Gr. II – uczniowie szkól podstawowych klasy VII – VIII oraz

Gr. III – uczniowie szkół ponad podstawowych.

W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie. Zgodnie z regulaminem do etapu ustnego zakwalifikowało się po 5 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustnej każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Krystiana Biesiadeckiego.

Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa

I miejsce – Patrycja Łukasik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

II miejsce – Piotr Lis – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

III miejsce – Gracjan Knap – Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych

IV miejsce – Oliwia Antkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Siewierzu

V miejsce – Filip Kłósek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

II grupa wiekowa

I miejsce – Przemysław Merta – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

II miejsce – Bartosz Kaczmarczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

III miejsce – Oliwier Łukasik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

IV miejsce – Dominik Gocyła – Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

V miejsce – Jakub Rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

III grupa wiekowa

I miejsce – Marta Góra – OSP Dziewki

II miejsce – Magdalena Borówka – OSP Żelisławice

III miejsce – Krystian Las – OSP Żelisławice

IV miejsce – Wiktoria Machura – OSP Siewierz

V miejsce – Bartosz Szteler – OSP Siewierz

Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego.

Wręczenia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zdzisław Banaś wraz z przewodniczącym komisji kpt. Krystianem Biesiadeckim.

W przemówieniu końcowym Burmistrz składając gratulacje zwycięzcom i dziękując opiekunom podkreślił istotną rolę kształtowania świadomości i nabywania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży a także funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejsko-gminnych turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, które odbędą się również w Siewierzu w dniu 7 kwietnia br. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych.

Źródło: UM Siewierz