image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Wójt Gminy Zbrosławice zarządza zamknięcie Urzędu Gminy Zbrosławice i Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach dla interesantów od 16 marca 2020 do odwołania.

Dyżur w Urzędzie Stanu Cywilnego, tylko dla osób zgłaszających zgony, pełniony będzie w godzinach  od 8:00 do 13:00.

W przypadku opłat, prosimy o ich regulowanie za pomocą przelewu bankowego lub w siedzibie Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach.

Zaleca się załatwianie spraw poprzez platformę ePUAP, kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.

Zawiesza się działalność inkasentów podatku.

W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Kancelaria 32 233 70 12
Sekretariat Wójta Gminy 32 233 70 40
  Wydział Podatków i Opłat 32 233 77 83 32 233 77 84 32 305 27 29
  Wydział Gospodarki Komunalnej 32 666 44 70 32 666 44 00 32 666 44 01 32 666 44 02
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 32 233 77 97 32 233 71 02 32 233 77 20
Ewidencja Ludności 32 233 77 31
Dowody Osobiste 32 305 23 24
Urząd Stanu Cywilnego 32 233 77 96

Po godzinach pracy Urzędu proszę dzwonić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu pod numery: 397 66 81, 397 66 61, całodobowo – 605 745 817, 609 582 303, 695 025 532.

Zarządzenie Nr OR.0050.80.2020 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Zbrosławice.

Wójt Gminy Zbrosławice

– Wiesław Olszewski