image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

18.03.2020

 • Urząd Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi ogranicza do odwołania przyjmowanie mieszkańców i klientów.
 • Prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl, platformy eUrząd oraz skrytki ePUAP.
 • Na miejscu załatwiane będą jedynie sprawy niecierpiące zwłoki, związane z wystawianiem ważnych dokumentów – np. aktów zgonu (tylko po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu, prosimy o użycie dzwonka przy wejściu do urzędu).
 • Zaplanowana na 26 marca XVI Sesja Rady Gminy Wyry, nie odbędzie się. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani.
 • Odwołuje się wszystkie planowane spotkania Wójta z mieszkańcami i innymi interesantami.
 • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 • Nie odbywają się żadne zajęcia w szkołach podstawowych, przedszkolach publicznych oraz niepublicznych, żłobkach, świetlicach środowiskowych, a także Gminnej Bibliotece oraz Domu Kultury.
 • Przychodnie informują – nie przychodź, zadzwoń i skorzystaj z teleporady w sprawie recept i L4. Przychodnia w Wyrach: 32 218 72 00 oraz 32 797 71 45, Przychodnia w Gostyni: 32 218 70 77.
 • Istnieje możliwość dowozu żywności osobom starszym, samotnym, niesamodzielnym, które nie są w stanie zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb. W tej sprawie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach pod numerem telefonu 32 323 02 38.
 • Zamknięte są wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne, boiska, place zabaw oraz siłownie zewnętrzne na terenie gminy. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z tych obiektów.
 • Zmienione zostały godziny pracy wyrskiej poczty: od poniedziałku do piątku poczta działa w godz. 8:00 – 14:00, natomiast w sobotę w godz. 8:00 – 11:00.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni kontakt z klientami/interesantami, w tym wyjścia inkasentów w celu odczytów wodomierzy. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw, w szczególności podawanie aktualnych wskazań wodomierzy, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (zgk.odczyty@wyry.pl lub zgk@wyry.pl). Na podstawie przekazanych wskazań będą wystawiane faktury i dostarczane do skrzynek pocztowych. W przypadku nieprzekazania informacji o aktualnym stanie wodomierza do 20 dnia każdego miesiąca, faktury za odprowadzanie ścieków będą wystawiane na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich trzech miesiącach.
 • Płatności podatków i opłat za gospodarowanie odpadami prosimy wykonywać elektronicznie przelewem bankowym na wskazany w decyzjach i zawiadomieniach numer. W przypadku braku informacji w tym bądź jakimkolwiek zakresie, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami: 32 325 68 50 – podatki, 32 325 68 23 – odpady.
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zamknięty jest do odwołania. Gospodarka Odpadami – tel. 32 325 68 23, email: odpady@wyry.pl.
 • W sytuacjach wymagających niezbędnej pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy w godzinach urzędowania placówki będą dostępni pod następującymi numerami telefonów:
  – dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych – tel. 32 2187274
  – pracownicy socjalni – tel. 32 3230238
  – asystent rodziny – tel. 609 084 933
  Nie będzie również czynny Punkt Terenowy w Gostyni.
 • Wszelkie sprawy związane z wydawaniem dokumentów, rejestracją aktów stanu cywilnego, czy dokonywanie zameldowań i wymeldowań, prosimy załatwiać za pomocą strony obywatel.gov.pl.
 • Funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni jest tymczasowo zawieszone.
 • Przypominamy, że rodzicom lub opiekunom prawnym którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

O wszelkich zmianach informować będziemy Państwa na bieżąco.

Kontakt:

 • Urząd Gminy – tel. 32 325 68 00, e-mail: urzad@wyry.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32 325 68 10, e-mail: usc@wyry.pl
 • Ewidencja – tel. 32 325 68 11, e-mail: ewidencja@wyry.pl
 • Referat Podatków i Opłat – tel. 32 325 68 50, e-mail: podatki@wyry.pl
 • Gospodarka odpadami – tel. 32 325 68 23, e-mail: odpady@wyry.pl
 • Edukacja – tel. 32 325 68 33, e-mail: edukacja@wyry.pl
 • Geodezja – tel. 32 325 68 41, email: kierownik.gg@wyry.pl
 • Gospodarka Komunalna – tel. 32 325 68 20, email: kierownik.gki@wyry.pl
 • Inwestycje – tel. 32 325 68 30, email: kierownik.izp@wyry.pl
 • Promocja i Fundusze – tel. 32 325 68 32, email: fundusze@wyry.pl

Szanowni mieszkańcy, apeluję o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku. Na stronie internetowej Urzędu Gminy znajdują się wszystkie najważniejsze informacje związane z profilaktyką oraz zasadami bezpieczeństwa. Zachęcamy do ich śledzenia oraz stosowania się do zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Proszę też o maksymalne ograniczenie spotkań i przebywania w dużych zbiorowiskach ludzi, a także do stosowania się do zasad obowiązujących obecnie m. in. w sklepach oraz aptekach (czekanie w kolejce na zewnątrz, zachowywanie odstępów, maksymalnie 3 osoby przebywające na terenie sklepu).

Jeśli podejrzewasz u siebie zarażenie koronawirusem, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu: 800-190-590. Został także uruchomiony dodatkowy telefon 517-497-829 całodobowej infolinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach na temat koronawirusa SARS-CoV-2.

Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasoł