image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 4 maja Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej po okresie zawieszenia wznowił działalność Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnych, Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Poradni Specjalistycznych – podstawowej opieki zdrowotnej. Ich działanie odbywa się jednak na nowych zasadach.

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych – ul. Lędzińska 14

Podstawową formą kontaktu z pacjentami są rozmowy telefoniczne (umawianie terminów oraz godzin zabiegów rehabilitacyjnych). Zabiegi wykonywane są w pełnym zakresie (z wyłączeniem masażu klasycznego). Personel zbiera wywiad epidemiologiczny oraz dokonuje pomiaru temperatury ciała pacjenta.

Wdrożono procedury: dezynfekcja stanowisk zabiegowych po każdym pacjencie, stosowanie środków zabezpieczenia indywidualnego dla personelu, zmniejszenie liczby pacjentów tak, aby zachować maksymalną odległość pomiędzy pacjentami oraz aby była możliwość wietrzenia i dezynfekcji stanowisk.


 Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu – ul. Pokoju 17

Podstawową formą kontaktu z pacjentami są rozmowy telefoniczne. O przyjęciu na Oddział decyduje tzw. Zespół Kwalifikujący, który bierze pod uwagę rodzaj schorzenia, wiek i ogólny stan pacjenta, a także choroby współistniejące. Zespół ocenia ryzyko epidemiologiczne wynikające z możliwości kontaktów pacjentów z pacjentem zarażonym koronawirusem, osób przebywających w kwarantannie oraz przybywających z zagranicy.

Wdrożono procedury: ograniczono liczbę pacjentów przyjmowanych na oddział, wprowadzono zakaz opuszczania oddziału oraz zakaz odwiedzin. Dodatkowo wprowadzono obowiązek dezynfekcji stanowisk zabiegowych i stosowania środków ochrony indywidualnej.


 Poradnie Specjalistyczne – poradnie podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawą kontaktu z pacjentem (umawianie wizyt), to droga telefoniczna. Rejestracja pacjentów na określoną godzinę. Pacjent przyjmowany jest w godzinach pracy poradni, co 20 minut. Ograniczono także liczbę przyjmowanych pacjentów.

Wdrożono procedury: o wejściu do przychodni decyduje personel medyczny po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, pomiarze temperatury ciała, dezynfekcji i potwierdzeniu daty i godziny wizyty w poradni specjalistycznej. Należy podkreślić, iż w dalszym ciągu podstawą działalności są teleporady udzielane przez lekarzy.

Źródło: UM Lędziny