image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miasto Tychy złożyło wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie grantu w wysokości 100 tys. zł (to maksymalna wysokość, jaką mogą otrzymać Tychy) na zakup 140 tabletów dla uczniów oraz mobilnego Internetu.

Tabletów do Tychów może trafić jednak znacznie więcej.

–   Prawdopodobnie liczbę tabletów dla uczniów uda nam się zwiększyć o ok. 40 w związku z niższą ceną, jaką otrzymaliśmy w złożonej ofercie, w stosunku do ceny szacowanej – mówi Dorota Gnacik – dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychy.    

Prezydent Tychów podjął także decyzję o przeznaczeniu z budżetu gminy dodatkowych środków na pomoc placówkom oświatowym na terenie miasta.     

– Ponad 150 tysięcy złotych przeznaczymy m.in. na zakup co najmniej 50 laptopów dla nauczycieli. Środki te pochodzą z rezerwy na Tyskie Inicjatywy Oświatowe, ale w tej chwili bardziej są potrzebne na wsparcie uczniów i nauczycieli, by mogli zdalnie realizować program nauczania – mówi Maciej Gramatyka, z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.    

100 tysięcy złotych, które miasto ma otrzymać na zakup sprzętu komputerowego dla szkół, pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. W sumie do rozdysponowania w całym kraju jest 186 milionów złotych.

Źródło: UM Tychy