image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mieszkańcy Piekar Śląskich mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to szczególnie istotne w czasie epidemii koronawirusa, z którą zmaga się dziś cały świat, a dostęp do specjalistów jest znacznie utrudniony.

Podczas epidemii koronawirusa nie brakuje osób wymagających pomocy ze strony adwokatów i radców prawnych. Wiadomo równocześnie, że stosowana dotąd droga bezpośredniego kontaktu jest niemożliwa. Dlatego właśnie wprowadzono zmiany w udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych. Osoby potrzebujące mogą skorzystać w tym trudnym czasie z pomocy na odległość. Jak należy to zrobić? Procedura składa się z kilku prostych kroków:

1. pobrania ze strony Urzędu Miasta Piekary Śląskie wniosku – zgłoszenia porady prawnej na odległość – zawierającego oświadczenie, że niemożliwe jest poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

2. przesłania wypełnionego i podpisanego wniosku na adres Urzędu albo złożenia go w formie papierowej (lub ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej),

Po dopełnieniu tych obowiązków pozostaje czekać na kontakt ze strony Urzędu Miasta w celu ustalenia terminu porady telefonicznej.

-W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią koronawirusa pragniemy wyrazić nasze zaangażowanie i empatię wobec osób, które nie potrafią poradzić sobie same z zaistniałą sytuacją.  W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy prawnej i obywatelskiej – informują członkowie Stowarzyszenia Dogma.

Szczegóły związane ze skorzystaniem z pomocy znajdują się w ulotce informacyjnej:

Źródło: UM Piekary Śląskie