image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

We wtorku 14 kwietnia PSZOK wznowił przyjęcie odpadów. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników PSZOK prosimy o stosowanie poniższych zasad:

– samochody na teren punktu wpuszczane będą pojedynczo przez pracownika punktu,

– maksymalna ilość osób zdających odpady to dwie osoby (włącznie z osobami będącymi w pojazdach)

– obowiązkowo każda osoba zdająca odpady powinna być wyposażona w rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę ochronną (osoby, które nie będą ich posiadały nie zostaną wpuszczone na teren PSZOK),

– weryfikacja danych następuje w sposób bezkontaktowy z zachowaniem maksymalnej ostrożności,

– zachowywanie odstępów pomiędzy osobami znajdującymi się na punktach to minimum 2 m,

– dokumenty KPO będą wystawiane przez pracowników bez podpisu osoby zdającej odpad.

Wprowadzone ograniczenia dostępności PSZOK mają na celu ochronę mieszkańców przed zagrożeniami jakie niesie obecna epidemia. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwe ograniczenie wizyt na PSZOKu do absolutnego minimum!

Źródło: UG Wyry