image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezydent Miasta Rafał Piech, chcąc wesprzeć lokalne firmy w związku z epidemią COVID-19 oraz wynikającymi z tego utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, podjął następujące decyzje o:

  • Przyspieszeniu procedury odroczenia płatności za użytkowanie wieczyste.
    Ustawodawca przedłużył termin uiszczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste do dnia 30 czerwca 2020 r.
    Przedsiębiorca, będący użytkownikiem wieczystym, może zwrócić się do Prezydenta o odroczenie terminu płatności do końca bieżącego roku kalendarzowego, przy czym wniosek o odroczenie należy złożyć nie później niż 14 dni przed datą 30.06.2020 r. W obecnej sytuacji wnioski przedsiębiorstw, które ucierpiały w związku z epidemią COVID-19, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami: Mariusz Sobeczko, 32-760-54-06, m_sobeczko@um.siemianowice.pl,

  • Odstąpieniu od dochodzenia należności od firm wynajmujących gminne lokale użytkowe, za okres od 1 kwietnia br. na podstawie Zarządzenia nr 1133/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 15 kwietnia 2020 r. br. Regulacja ta będzie obowiązywać do chwili wejścia w życie stosownej uchwały podjętej przez Radę Miasta Siemianowice Śląskie. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z tego rozwiązania, muszę wypełnić odpowiedni wniosek, w którym wykażą pogorszenie płynności finansowej w związku z epidemia COVID 19.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Lokalowej: Bogumiła Gaweł 32-760-53-95, b_gawel@um.siemianowice.pl,

  • Wspieraniu przedsiębiorców poprzez udział w ogólnokrajowych i lokalnych inicjatywach realizowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe,
  • Zebraniu opinii i oczekiwań lokalnych przedsiębiorców w celu zwalczania negatywnych dla gospodarki skutków epidemii oraz przedłożenie najważniejszych wniosków instytucjom rządowym,
  •  Bieżącym analizowaniu przez urzędników wprowadzanych przepisów związanych z obecną sytuacją pod kątem możliwości pomocy siemianowickim firmom.

Jednocześnie oczekujemy na rozwiązania, które ma przedstawić rząd w zakresie dalszego wspierania przedsiębiorstw oraz samorządów. Liczymy, że kolejne propozycje i wprowadzane rozwiązania w skali całego kraju pozwolą nam skutecznie wspierać lokalne firmy, które stanowią istotny element naszego miasta.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie