image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezydent Miasta, wydał oficjalny komunikat w sprawie nieformalnego i niepodpisanego wniosku jaki trafił do urzędu miasta drogę elektroniczną ze strony Poczty Polskiej:

Informuję mieszkańców miasta, że wobec otrzymania ze strony Poczty Polskiej, drogą elektroniczną niepodpisanego przez nikogo wniosku o udostępnienie danych osobowych siemianowickich wyborców, nie przekażemy jako Urząd Miasta żadnej listy z danymi wrażliwymi. Nie widząc obecnie podstaw prawnych do podjęcia stosownych działań administracyjnych, będę oczekiwał z urzędnikami na jednoznaczną wykładnię prawną, pozwalającą w bezpieczny i legalny sposób zarządzać naszymi danymi osobowymi w kontekście prac komisji wyborczych.

Rafał Piech
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie