image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na koronowirusa, Wójt Gminy Bobrowniki zarządza zamknięcie Urzędu Gminy Bobrowniki dla interesantów od 15 października do odwołania.

  • Opłaty należy wnosić za pomocą przelewu bankowego.
  • Korespondencja nieodebrana z Urzędu Gminy Bobrowniki może zostać przesłana elektronicznie w formie skanu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli adresat złoży poprzez adres: sekretariat@bobrowniki.pl, wniosek zawierający skan (zdjęcie) awiza oraz poda adres e-mail, na który korespondencja ma zostać wysłana.
  • Zaplanowane spotkania Wójta Gminy Bobrowniki z mieszkańcami zostają odwołane, a o ich wznowieniu mieszkańcy zostaną poinformowani.
  • Zaleca się załatwianie spraw poprzez platformę Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBOI), kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
  • W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny:

Sekretariat Wójta Gminy: (32) 287-78-88 wew. 30

Kancelaria Urzędu Gminy: (32) 287-78-88 wew. 40 i 50

Urząd Stanu Cywilnego: (32) 287-78-88 wew. 45

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych: (32) 287-78-88 wew. 35

Referat Spraw Obywatelskich: (32) 287-78-88 wew. 74

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: (32) 287-78-88 wew. 52

Referat Inwestycji i Rozwoju: (32) 287-78-88 wew. 22

Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego: (32) 287-78-88 wew. 51

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: (32) 287-78-88 wew. 54

Referat Planowania i Finansów: (32) 287-78-88 wew. 49

Referat Organizacyjny: (32) 287-78-88 wew. 24

Stanowisko ds. zamówień publicznych: (32) 287-78-88 wew. 57

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i polityki senioralnej: (32) 287-78-88 wew. 25

Stanowisko ds. promocji i polityki senioralnej: (32) 287-78-88 wew. 37

Informatyk: (32) 287-78-88 wew. 29

  • Po godzinach pracy urzędu sprawy kryzysowe należy zgłaszać pod numerem: 722-362-366.
zarządzenie wójta gminy

Źródło: UG Bobrowniki