image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rozpoczyna się jeden z najbardziej wyczekiwanych remontów dróg gminnych w Bieruniu. Ulica Bijasowicka boczna, której stan techniczny był od dawna bardzo zły, zyska nową nawierzchnię, ale również kanalizację deszczową, kanał teletechniczny i nowe oświetlenie. 7 maja przekazano wykonawcy plac budowy.

Zadanie pn. „Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej” realizowane będzie przez firmę P.P.U.H.”LIBUD” LIBERDA Spółka Jawna z Sosnowca. Koszt zadania to 826 989,36 zł. Termin realizacji – 23 lipca 2020.

Inwestycja polegać będzie na:

  • budowie drogi dojazdowej (publicznej) o szerokości 5,0 m i długości 258,0 m z poszerzeniem na łuku, placem do zawracania na końcu nowego odcinka drogi oraz przebudowie zjazdów do przyległych posesji;
  • budowie kanalizacji deszczowej w drodze, z włączeniem do istniejącego kanału wzdłuż ul. Bijasowickiej;
  • przebudowie kolidującej sieci elektroenergetycznej nN;
  • przebudowie oświetlenia wzdłuż drogi;
  • budowie kanału technologicznego o długości 221,0 m i odejściami o długości 48,0 m;
  • wymianie odcinka istniejącego wodociągu o długości 185,0 m wraz z przyłączem o długości 7,0 m;

Źródło: UM Bieruń