image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zakończył się remont ulicy Racjonalizatorów w Bytomiu-Miechowicach, który spowodowany był powstałym obok ulicy zapadliskiem. Droga ze względów bezpieczeństwa była zamknięta. Dzięki porozumieniu między gminą Bytom a Węglokoksem Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek–Piekary Ruch Bobrek”, możliwy był jej remont, który kosztował ponad 218 tys. zł.

Dzisiaj, 11 maja nastąpił odbiór wykonanych prac na ul. Racjonalizatorów od ul. Bluszczowej do ul. Łaszczyka, dzięki czemu możliwe było przywrócenie ruchu na drodze. Warto dodać, że ograniczenia tonażowe zostaną usunięte we wtorek, 12 maja.

Zakres prac na ul. Racjonalizatorów obejmował m.in.: wzmocnienie korpusu drogowego w miejscu wystąpienia szkody, na odcinku około 70 metrów bieżących, poprzez rozbiórkę warstw bitumicznych, podbudowy, ułożeniu warstwy wzmacniającej podłoże, odtworzeniu warstw podbudowy z kruszyw oraz odtworzeniu warstw bitumicznych.

Wartość wszystkich robót to 218 380 zł, a całość na podstawie zawartej ugody na usuwanie szkód górniczym w infrastrukturze drogowej, finansowana była przez Zakład Górniczy Spółkę: Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek–Piekary Ruch Bobrek”. Warto podkreślić, że remont chodnika wzdłuż terenu zapadliska zostanie zrealizowany przez wykonawcę wyłonionego przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Źródło: UM Bytom