image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny poprowadzą Centrum Organizacji Pozarządowych.  Ze wsparcia instytucji przy pl. Sobieskiego, która otworzy swoje podwoje już w poniedziałek, 18 maja, będą mogły korzystać bytomskie organizacje pozarządowe.

Centra organizacji pozarządowych to rozwiązanie, z którego korzysta wiele polskich miast. Ich zadaniem jest ścisła współpraca z miastem i pomoc m.in. w takich kwestiach jak  udostępnianie organizacjom miejsc na spotkania, organizowanie szkoleń i poradnictwo dla organizacji pozarządowych.
Podczas spotkań ze społecznikami nie raz rozmawialiśmy o pomysłach na ożywienie bytomskiego trzeciego sektora. Dlatego trzymam kciuki za zespół, który poprowadzi w naszym mieście Centrum Organizacji Pozarządowych. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się skupić energię bytomskich społeczników i wykorzystać ich potencjał z korzyścią dla całego Bytomia – mówi prezydent Mariusz Wołosz.
Czym będzie lokal w Bytomiu?

Lokal w Bytomiu, bo taki tytuł nosił wyłoniony w drodze konkursu ofert projekt bytomskich społeczników, przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych oraz niezrzeszonych społeczników i społeczniczek działających w Bytomiu. Będzie to przestrzeń, także wirtualna, do spotkań, nawiązywania relacji, wymiany myśli i rozwoju ich działalności.
 Nowo powstałe miejsce umożliwi sieciowanie środowiska aktywistów miejskich, pomoże w dotychczasowych działaniach i ułatwi bytomskim organizacjom rozwój oraz poszerzenie swojej oferty i kompetencji. 

Już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy działania w kierunku integracji środowiska bytomskich społeczników, m.in. poprzez współorganizację FORUM NGO Bytom czy wydarzeń  sieciujących nasze środowisko pod hasłem “Prezentuj się!” – mówi Magdalena Koloch, prezeska Stowarzyszenia Manuffaktura.  Wsłuchiwaliśmy się w ich potrzeby, wśród których wymieniane było m.in. przygotowanie nowego modelu centrum organizacji pozarządowych i współpracy z miastem.
 Świadczone w lokalu doradztwo z zakresu korzystania z nowych technologii może okazać się szczególnie cenne w wymagających czasach izolacji społecznej. Docelowo w lokalu będzie można uzyskać także wsparcie infrastrukturalne i techniczne, polegające na udostępnianiu przestrzeni oraz jego zaplecza bytomskim NGO. 
 Jak zaznacza Magdalena Koloch, działaczki i działacze 3. sektora skorzystać będą mogli również  z ciekawej oferty szkoleń i webinarów. Lokal będzie miejscem dla każdego aktywnego mieszkańca miasta.
 Szczegółowe zasady działania lokalu opisano w regulaminie, z którym powinna zapoznać się każda osoba zainteresowana korzystaniem ze wsparcia oferowanego przez nowe Centrum Organizacji Pozarządowych.  Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną lokal początkowo będzie działał w nieco okrojonej formule, np. by skorzystać z lokalu należy się wcześniej umówić.

Bieżące komunikaty dotyczące zasad korzystania z lokalu w czasie epidemii będą dostępne na profilu lokalu na Facebook’u (https://www.facebook.com/lokalwbytomiu). Wszelkie informacje można również uzyskać za pośrednictwem maila: lokal.wbytomiu@gmail.com, Fanpage’a lub dzwoniąc pod numer telefonu: 32 232 76 77.
 Jak podkreślają społecznicy z Stowarzyszenia Manuffaktura i Fundacji Inqubator Teatralny, w realizowaniu tego zadania będą starali się odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez bytomski trzeci sektor,  aktywizując  integrując mieszkańców, społeczności, organizacje pozarządowe oraz działaczy miejskich.
 Zadanie dotyczące prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych jest finansowane ze środków Gminy Bytom. Projekt  będzie realizowany do końca grudnia.

lokal_w_Bytomiu_otwarcie_web_orange_napis.jpg

Autor: AK / UM Bytom