image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezydent miasta otrzymał wotum zaufania od radnych. Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu i udzieliła prezydentowi absolutorium.

– Dziękuję wszystkim radnym za dyskusje i pozytywny wynik głosowania nad udzieleniem mi wotum zaufania oraz absolutorium. Przede wszystkim jednak dziękuję za dotychczasową współpracę, za wspólne rozwijanie miasta oraz mierzenie się z wyzwaniami, jakie stają przed Dąbrową Górniczą – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent miasta.

W zeszłym roku w Dąbrowie Górniczej sfinalizowano i rozpoczęto szereg ważnych inwestycji. Ich przeprowadzenie ma duże znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. To m.in. modernizacje szkół, przedszkoli i miejsc służących rekreacji, przygotowanie terenów inwestycyjnych, budowy dróg rowerowych i remonty ulic.

Wydatki na inwestycje wyniosły prawie 119,5 mln, co daje 14,61% wszystkich wydatków ujętych w budżecie. Warto zaznaczyć, że to ponad 6,5% więcej, niż minimalny poziom (8%) określony w Strategii Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2022.

Miasto sporo środków przeznacza na oświatę. W 2019 r. było to 130,2 mln zł, a subwencja z budżetu państwa wyniosła 135,9 mln zł. Przy takich kwotach miejskie nakłady stanowią niemal połowę wszystkich wydatków związanych m.in. z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, a także wynagradzaniem pracowników.

Dąbrowscy radni, podczas środowej sesji, w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili pracę prezydenta oraz wykonanie miejskiego budżetu w 2019 roku. Udzielenie absolutorium, a także wotum zaufania poparło 18 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Raport o stanie gmin

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza