image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do końca czerwca przedsiębiorcy, podmioty NGO oraz podmioty kultury najmujące lokale będące własnością miasta, w zależności od sytuacji związanej z epidemią, będą zwolnione z konieczności płacenia czynszu w 100 % lub z 50 % bonifikatą. Pomimo stopniowego „odmrażania” w gospodarce, kulturze czy też sporcie i rekreacji, Marcin Krupa, prezydent Katowic, zdecydował, by przedłużyć okres obowiązywania kluczowych zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy do końca czerwca tego roku. W tej sprawie prezydent wydał dziś odpowiednie zarządzenia.

Przypomnijmy, że Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy został przedstawiony przez prezydenta Marcina Krupę pod koniec marca. – Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Bardzo szybko przygotowaliśmy kompleksowy program osłonowy, który wychodził naprzeciw oczekiwaniom naszego rodzimego biznesu. Priorytetem było dla nas ratowanie miejsc pracy oraz firm – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Po pakiecie adresowanym do przedsiębiorców, w Katowicach, w kwietniu, wdrożono także kolejne pakiety adresowane do podmiotów branż NGO i kultury. Wspólnym elementem programów była pomoc dla najemców miejskich lokali, którzy zmuszeni byli do czasowego zamknięcia działalności. Na ich wniosek, zostali oni zwolnieni z opłat czynszowych na czas obowiązywania obostrzeń w 100 lub 50 procentach. Pomimo zniesienia wielu obostrzeń – termin obowiązywania zwolnień i bonifikat został przedłużony do końca czerwca. Dodatkowo przez kolejne trzy miesiące w okresie rozruchu – a więc od lipca do września, najemcy którzy skorzystali ze 100% zwolnienia, będą płacić 50% zwykłej stawki, którą dodatkowo będą mogli spłacać po 3 miesięcznej karencji w 6 ratach (od października do marca 2021 r.).

Przypomnijmy, że Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy składał się z V filarów. Wśród jego zapisów, poza 100% lub 50% zwolnieniem z czynszów w lokalach miejskich, znalazło się m.in. 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej, 50-krotna obniżka kosztów dzierżawy ogródków letnich (do symbolicznego grosza dziennie za m2), utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą czy też zwolnienie z podatku od nieruchomości. Warto podkreślić, że katowickie rozwiązania były jednymi z najdalej idących w całej Polsce.

Za okres od marca do maja prawie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z zapisów katowickich pakietów pomocowych. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 537 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 494 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła 3,07 mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 76 podmiotów na łączną sumę 132 tys. zł. Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę 212 tys. zł. Warto podkreślić, że przez okres pandemii zaledwie dwa podmioty gospodarcze zdecydowały się rozwiązać umowy najmu z miastem z powodu złej sytuacji finansowej ich firm.

– Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy dał firmom pomoc, na jaką czekały. Dzięki współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z Urzędem Miasta Katowice utworzyliśmy Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomogliśmy ponad 120 firmom z Katowic. Przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z naszego doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów. Dzisiaj ta pomoc zaprocentowała i firmy, którym pomogliśmy wróciły na rynek z nowymi pomysłami i realizują kolejne biznesowe kroki – mówi Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

Akcję pomocową realizowaną w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy koordynuje katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który został otwarty przez Miasto Katowice w ubiegłym roku. W razie wszelkich pytań zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu pod numerami telefonów: 32 259 32 77, 32 705 47 43, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53 oraz mailem rawa.ink@katowice.eu.

KATOWICE WALCZĄ Z KORONAWIRUSEM

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy jest tylko jednym z wielu działań podejmowanych przez władze Miasta Katowice w okresie zagrożenia epidemicznego.

Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o uruchomieniu trzech tzw. wymazobusów oraz zakupie nowoczesnej maszyny testującej próbki. – Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa. Jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic postanowiliśmy wesprzeć heroiczne działania medyków. W połowie kwietnia rozpoczęły działania trzy wymazobusy, których załogi pobierają od mieszkańców Katowic próbki do badań. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, medycy będą mogli wykonywać 3000 wymazów miesięcznie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Miasto Katowice wsparło także Szpital Murcki oraz miejską przychodnię kwotą 280 tys. zł. Z kolei 270 tys. zł to koszt zakupu 100 tys. maseczek ochronnych, które katowicki samorząd rozdystrybuował wśród placówek medycznych i służb miejskich. Dodatkowo w Katowicach codziennie dezynfekowane są przestrzenie publiczne i przystanki. Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Konieczność długotrwałego przebywania w mieszkaniach oraz ograniczenia kontaktów do minimum powodują szereg problemów społeczno-bytowych, m.in. działa pogotowie zakupowe, dostarczane są pakiety żywnościowe, a także oferowane wsparcie psychologów. Dodatkowe działania ukierunkowane są także dla organizacji pozarządowych i świata kultury.

Źródło: UM Katowice