image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do 31 lipca 2020 r. można zgłaszać kandydatury do nagrody gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. „Gracja” zostanie wręczona we wrześniu podczas uroczystej Sesji Rady Gminy.

„Gracja” to doroczna nagroda gminy Świerklaniec przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
– instytucje kultury,
– stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,
– organizacje pozarządowe,
– pełnoletni mieszkańcy gminy Świerklaniec w liczbie co najmniej 50,
– wójt gminy Świerklaniec.
Wnioski należy składać do dnia 31 lipca osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Szczegóły wraz z regulaminem znajdują się tutaj.

Źródło: UG Świerklaniec