image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy Gierałtowice jako organ prowadzący przedłuża okres zawieszenia przez Dyrektorów Zespołów funkcjonowania placówek przedszkolnych działających na terenie Gminy Gierałtowice do dnia 30 czerwca 2020 r. ze względu na wzrastająca liczbę zachorowań, wywołaną rozprzestrzenianiem się   wirusa COVID-19 a tym samym braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w nich dzieci w tym okresie, które  winny być  zgodne z obowiązującymi zalecaniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. na postawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Zastępca Wójta Gminy

Roman Włodarz