image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia napisała list do Ministerstwa Klimatu, w którym wyraża zaniepokojenie w związku z doniesieniami o działaniach lobbingowych, mających na celu zablokowanie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Klimatu ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych. Podmioty związane z obrotem węgla lobbują za dalszą sprzedażą najdrobniejszych miałów. Ich spalanie w domowych paleniskach ma dramatyczny wpływ na jakość naszego powietrza.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych weszło w życie po upływie 30 dni, wycofując w ten sposób z obrotu muły i flotokoncentraty węglowe. Natomiast w zakresie najdrobniejszych miałów, które mają dramatyczny wpływ na  jakość powietrza, wskazano vacatio legis, aż do końca czerwca 2020 r. – Teraz zbliża się ten czas, dlatego wyrażamy pełną nadzieję, że to oczekiwane prawo będzie wdrażane i egzekwowane – pisze Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w liście do Ministra Klimatu.

Niepokojące są jednak doniesienia, jakoby środowiska związane z obrotem węgla chciały zablokować wejście w życie tej części rozporządzenia. Zdaniem Metropolii będzie to miało niebagatelny wpływ na utrzymującą się bardzo złą jakość powietrza.

– Województwo śląskie, a w szczególności gęsto zabudowany teren Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z populacją około 2,3 mln mieszkańców, są obszarami o największej koncentracji zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Utrzymywanie status quo w tej kwestii może tylko pogłębić przekonanie o braku bezpieczeństwa ekologicznego – czytamy w liście do Ministra Klimatu.

Należy podkreślić, że wejście w życie rozporządzenia w obecnej formie nie oznacza wcale, iż od 1 lipca nie będzie można ogrzewać domu miałem – będzie można, ale sortymentami o większym uziarnieniu, tzw. ekomiałem. Natomiast wycofanie ze sprzedaży paliw, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, jest działaniem oczekiwanym przez większość mieszkańców Metropolii, którzy chcą oddychać czystym powietrzem. Dotychczasowe działania na szczeblu samorządowym zakazały spalania tego typu szkodliwych paliw, ale tylko dzięki działaniom rządu zakazać można również ich sprzedaży.

Ponadto w liście do Ministra Klimatu zaznaczono, że ww. rozporządzenie należy dostosować do wymogów emisyjnych postawionych w rozporządzeniu dotyczącym kotłów na paliwa stałe. Chodzi o dostosowanie wymagań jakościowych dla węgla dostępnego w sprzedaży do kryteriów emisji i efektywności kotłów.

Pełna treść listu do Ministra Klimatu dostępna poniżej.