image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Zbrosławice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.o. oraz c.w.u. o powietrznych pomp ciepła c.w.u. w ramach zadania pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Zbrosławice – II etap”.

Dla wykonania instalacji fotowoltaicznych w drodze postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót budowlanych – Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i w dniu 27 kwietnia 2020 r. podpisano umowę. W związku  z powyższym zaprasza się Uczestników Projektu (nieruchomości zakwalifikowane w 2018 r. do udziału w ww. projekcie) do podpisania umowy o płatność do Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Wolności 89 w Zbrosławicach w terminie od 15.06 do 19.06.2020 r. po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu: 32 666 44 01 lub 32 666 44 02.

Wysokość dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych to 56,6 % kosztów netto wartości poszczególnych instalacji. Pozostała część tj. 43,4 % oraz podatek VAT 8 % stanowi koszt własny Uczestnika Projektu.

Obecnie Wykonawca robót przeprowadza wizje nieruchomości w celu ustalenia szczegółów montażu. Jeśli jest możliwość poprowadzenia podłączeń przez przewody kominowe należy zlecić wykonanie opinii kominiarskiej i skan opinii dostarczyć do ww. Wydziału lub wysłać skan na adres e-mail: jcuber@zbroslawice.pl. Koszt opinii to koszt własny Uczestnika Projektu.

Termin realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych: do 25.08.2020 r.

Dla powietrznych pomp ciepła c.o. oraz c.w.u. i powietrznych pomp ciepła c.w.u. obecnie ogłoszony jest przetarg. O rozstrzygnięciu i kosztach Uczestnicy Projektu będą informowani po zakończeniu wyboru wykonawcy.

Źródło: UG Zbrosławice