image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Sławkowski oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do udziału w prelekcjach i warsztatach.

Celem realizowanego przez stowarzyszenie projektu jest integracja osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością, a także pomoc tym ostatnim w aktywizacji.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego i finansowany ze środków urzędu miasta.

W sobotę 12 września na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego uczestnicy skorzystać mogli z udziału w przystosowanych do ich potrzeb ćwiczeń rozciągających.

Na uczestników projektu czekać będzie jeszcze prelekcja o profilaktyce zdrowotnej dla osób cierpiących na stwardnienie rozsiane z instruktażem klawiterapii, czyli stymulowania układu nerwowego. W planach są także zajęcia usprawniające – tworzenie świątecznych dekoracji i stroików oraz warsztaty manualne z zakresu decoupage i restauracji starych mebli. Członkowie stowarzyszenia sami również zadbają o zaprojektowanie i wydruk materiałów informacyjnych dotyczących projektu.

Szczegółowy program spotkań i warsztatów na plakacie.

Źródło: UM Sławków