image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Katedra i Zakład Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach bada bezpłatnie mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID). Badanie jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych i obejmuje wyłącznie osoby wylosowane  przez Ministerstwo Cyfryzacji spośród mieszkańców trzech miast: Gliwic, Katowic i Sosnowca.

Badanie nie jest tzw. „badaniem wymazowym”, ale polega na pobraniu krwi w celu oznaczenia miana przeciwciał antywirusowych. Wynik pozwoli określić, czy i w jakim stopniu osoba badana przebyła zakażenie wirusem (nawet jeśli nie miała objawów) i jak na to zakażenie zareagował system odpornościowy organizmu.

Badanie jest realizowane w punktach laboratoryjnych konsorcjum „Diagnostyka” – wykaz Punktów Pobrań znajduje się poniżej. Do wylosowanych osób został wysłany drogą pocztową komplet niezbędnych dokumentów w zaadresowanej kopercie. Pakiet ten zawiera list zapraszający wraz z informacją o projekcie,  skierowanie na badanie oraz krótki kwestionariusz epidemiologiczny.

Badanie jest możliwe wyłącznie do końca listopada 2020 roku. Do wybranego Punktu Pobrań badani powinni się zgłaszać w godzinach dopołudniowych (od godz. 7:00 do 12:00) bez konieczności wcześniejszego umawiania się lub w godzinach popołudniowych (po 12:00) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr telefonu: 500 872 160).  

Badani nie muszą być na czczo. Na miejscu będzie do dyspozycji badanych pracownik Katedry i Zakładu Epidemiologii SUM w Katowicach, który pomoże rozwiaż ewentualne wątpliwości. Wynik badania zostanie niezwłocznie udostępniony badanemu, a w przypadku wyniku pozytywnego osoba badana otrzyma zalecenia wraz z konkretną pomocą bez jakichkolwiek kosztów po stronie badanego.

ŚUM zaprasza do udziału w badaniu wszystkich wylosowanych, nawet gdy osoba zaproszona przebyła już zakażenie COVID lub miała wykonane „badanie wymazowe”. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 208 85 44 lub 32 25 23 734 ewentualnie kontakt drogą e-mailową (adres:  episars@sum.edu.pl). (SUM)

Źródło: UM Gliwice