image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

O tym, że wodę należy oszczędzać wiemy wszyscy. Na różne sposoby dbamy o to, by zużywać jej jak najmniej, dbając o środowisko i przyszłe pokolenia. Gmina Psary zrobiła duży krok w tym kierunku, ponieważ od 2010 do 2020 roku udało się wymienić prawie 60% starych sieci wodociągowych.

Zbiorcza sieć wodociągowa, powstawała na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Jest ona zasilana z trzech ujęć wody: ze studni SM4 w Malinowicach przy ul. Wiejskiej, ze studni SD 1 przy ul. Pocztowej w Dąbiu oraz ze źródła powierzchniowego nr I w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki. Ogółem w gminie Psary mamy 108 km publicznej sieci wodociągowej oraz 56 km przyłączy do posesji. Z upływem lat stalowe rury są już niestety skorodowane i nieszczelne, dlatego gmina Psary dąży do wymiany wszystkich sieci wodociągowych. Tworzone są projekty techniczne przebudowy tam, gdzie stara sieć jest jeszcze nie wymieniona, aby ograniczyć straty wody do minimum. Wśród wielu czynników wpływających na utraty wody głównym źródłem są jednak nieszczelności sieci i instalacji wodociągowych, które pojawiają się już u odbiorców.

Od 2010 roku gmina Psary realizuje szereg zadań o charakterze inwestycyjnym, polegających na wymianie sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Prace prowadzone są przez firmy zewnętrzne oraz przez ZGK Psary. Sukcesywnie realizowana jest wymiana sieci wodociągowej od głównego źródła zasilającego mieszkańców w kierunkach granicznych gminy. W latach 2010 – 2020 dokonano przebudowy ponad 62 km sieci wodociągowej, co stanowi 57% łącznej długości sieci w naszej gminie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 16 880 981,99 zł. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy Psary, jak również pozytywnie wpłynęło na ograniczenie strat wody w systemie wodociągowym. W tym okresie udało się ograniczyć straty wody z 48,74% do 34,93%, a do końca 2020 roku prognozuje się ich zmniejszenie do poziomu 30%. Ilość awarii występujących na sieciach została znacznie ograniczona z poziomu 95 awarii w 2016 roku do 36 awarii w 2019 r.. Trzeba pamiętać, że jedno nieszczelne urządzenie oznacza wiele litrów straconej wody, a każda awaria zawsze wiąże się z niedogodnościami dla wszystkich. Mieszkańcy pozbawieni są wody, ZGK pracuje w trybie pilnym, a olbrzymie straty wody powodowane są płukaniem sieci, by woda ponownie nadawała się do użytku. Dodatkowo zdecydowano, że podczas wymiany wodomierzy na nowe, będą one zamontowane na granicach działek. Takie rozwiązanie uniemożliwia nielegalny pobór wody, skutkuje mniejszą liczbą kradzieży, a w konsekwencji ogranicza ilość straconej wody. Nowe wodomierze są wyposażone w moduł umożliwiający radiowy odczyt licznika.

Wymianę starej sieci wodociągowej rozpoczęto w 2010 roku na ul. Wiejskiej w Sarnowie i Preczowie. Prace prowadzone były przez kolejnych 10 lat, poprzez wszystkie miejscowości naszej gminy, aż do 2020 roku gdzie jest budowana i wymieniana sieć wodociągowa przy DW 913. W tym roku gmina Psary udzieliła dotacji celowej w wysokości 850 000,00 zł przeznaczonej na zadania związane z przebudową sieci wodociągowej. Wszystkie omówione działania przynoszą pozytywny efekt jakim jest zmniejszenie strat wody z poziomu 50% do 30%. Oczywiście poprawa cieszy, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Cały czas prowadzone są systematyczne prace poprawiające funkcjonowanie istniejącego już wodociągu, a także powstają projekty techniczne całkiem nowych odcinków, w sytuacjach gdy zasiedlane są lokalizacje do tej pory pozbawione mieszkańców.

Sukcesywna wymiana sieci wodociągowej powoduje że Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, coraz mniej wody wydobywa oraz sukcesywnie zwiększa sprzedaż. Zmniejszenie wydobycia wody z głębinowego źródła, które jest najtańsze i w 80% dostarcza wodę do domów mieszkańców gminy Psary, pozwala oszczędzać zasoby wody z myślą o przyszłych pokoleniach.

Źródło: UG Psary